Publicaties Governance, Risk & Compliance

Publicaties op volgorde van datum (van nieuw naar oud)

Service & Engagement

Gepubliceerd: 16-07-2015

In deze publicatie delen we onze visie op de hoofdfactoren die de verwachtingen van de consument en welke kansen deze trends bieden

 

PwC Capital Markets Group

Gepubliceerd: 08-07-2015

The Capital Markets Group of PwC gives independent guidance to companies in the process of going public and to already listed companies in assessing their position in the equity capital markets.

 

Female Millenials in Financial Service

Gepubliceerd: 07-06-2015

In ‘Female Millenials in Financial Services’ presenteert PwC de uitkomsten van een onderzoek naar de perceptie, ambities en kenmerkende eigenschappen van jonge, veelbelovende vrouwen in de financiële dienstverlening.

 

Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland

Gepubliceerd: 16-03-2015

Een rapport waarin de auteurs helder bloot leggen wat er mis is met het risicomanagement in Nederland.

 

Cash for Growth

Gepubliceerd: 29-10-2014

PwC voert jaarlijks een onderzoek uit naar ontwikkelingen op het gebied van werkkapitaal management. De editie van dit jaar (2014) maakt inzichtelijk dat er nog veel verbetering mogelijk is en dit noodzakelijk is voor toekomstige groei.

 

En nu écht!

Gepubliceerd: 27-10-2014

Financiële instellingen moeten zich herbezinnen op hun kerntaak enbeter luisteren naar hun stakeholders, bleek uit eerder onderzoek vanPwC. De financiële sector moet en wil veranderen, maar hoe?

 

Supply chain and risk management

Gepubliceerd: 27-08-2014

PwC heeft samen met het Massachusetts Institute of Technology (MIT) onderzoek gedaan naar de manier waarop multinationals omgaan met de risico’s waaraan ze wereldwijd blootstaan. Download het gehele rapport voor de overige uitkomsten.

 

Laserlassen verdient een boost

Gepubliceerd: 24-06-2014

Lees meer over de markt van laserlassen in Nederland.

 

Op weg naar een integrale Finance IT-architectuur

Gepubliceerd: 26-05-2014

PwC heeft onderzoek hoe het ver banken en financiële instellingen zijn met een geïntegreerde Finance-IT architectuur. Lees meer hierover in dit onderzoek.

 

Focus op uw business met Big Data

Gepubliceerd: 17-04-2014

Big Data biedt u waardevolle informatie en inzichten die beschikbaar zijn waar en wanneer u die nodig heeft. Lees hier wat Big Data Analytics voor u kunnen betekenen.

 

6th Annual Digital IQ Survey

Gepubliceerd: 25-03-2014

Tegenwoordig staat alles in het teken van digitaal. Digitale technologie is het fundament geworden van alles wat we doen, van business strategie tot uitvoering. Bijna elke organisatie claimt een digitale onderneming te zijn, maar slechts 20% van de respondenten van onze 6th Annual Digital IQ Survey geeft aan een ‘uitstekend’ Digital IQ te hebben.

 

Herwaardering

Gepubliceerd: 25-03-2014

De vijf pijnpunten waarmee bestuurders en commissarissen in de financiële sector het meest blijken te worstelen.

 

Marktstudie financiële functie 2014

Gepubliceerd: 20-03-2014

De marktstudie financiële functie bevestigt dat financiële organisaties anders zijn dan de rest. Als u wilt weten hoe lees dan het volledige rapport.

 

Naar een fraudebeeld van Nederland

Gepubliceerd: 19-12-2013

Geïnspireerd door de ‘Annual Fraud Indicator’ van de Britse National Fraud Authority (NFA) en op basis van een inventarisatie van openbare bronnen heeft PwC een schatting gemaakt van de omvang van fraude in Nederland.

 

Gaming in the Netherlands

Gepubliceerd: 25-11-2013

Online gaming and its associated business models have experienced strong growth in recent years and financing games via sales of virtual goods and additional content has increased significantly.

 

Supplier Relationship Management

Gepubliceerd: 31-10-2013

Doordat steeds meer activiteiten worden uitbesteed, realiseren organisaties zich dat ze steeds afhankelijker worden van leveranciers op het gebied van innovatie, voorraadzekerheid, duurzaamheid en kostenbesparingen.

 

Staatsbedrijf naar de beurs

Gepubliceerd: 18-10-2013

Het uitblijven van sterk economisch herstel in Nederland en ingrijpende bezuiningsmaatregelen in het verschiet wakkeren de discussie over de verkoop van staatsbelangen verder aan. De Nederlandse Staat heeft een uitgebreid portfolio van bedrijven die in deze discussie worden genoemd. De voorbeelden zijn iedereen bekend.

 

Public Procurement: costs we pay for corruption

Gepubliceerd: 14-10-2013

Deze studie geeft meer inzicht inzicht in de omvang en vormen van corruptie in verband met openbare aanbestedingen, vormen diezelfde aanbestedingen een cruciaal en prioritair aandachtspunt in haar strijd tegen corruptie.

 

Debt & Capital Advisory juni 2013

Gepubliceerd: 11-10-2013

Debt & Capital Advisory juni 2013

 

Schakelen met ketens

Gepubliceerd: 04-10-2013

In een steeds complexere wereld is ketensamenwerking onmisbaar, maar lastig vorm te geven. Deze publicatie biedt onze visie en acht praktische handreikingen om met ketensamenwerking relevante en noodzakelijke maatschappelijke effecten te bereiken.

 

AIFMD Newsletter

Gepubliceerd: 06-06-2013

This newsletter contains an update on the implementation status and current developments concerning the Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD) in The Netherlands.

 

Virtuele veiligheid

Gepubliceerd: 13-05-2013

Veilig opereren in de cyberomgeving is een van de meest urgente onderwerpen waarmee leiders in zowel bedrijfsleven als bij overheden vandaag de dag geconfronteerd worden.

 

Risk in review

Gepubliceerd: 15-04-2013

Companies must embrace new methods and strategies to get them out ahead of today’s converging risks and prepare them for both the risks and opportunities of tomorrow.

 

Resilience

Gepubliceerd: 04-02-2013

In this edition of Resilience we collect perspectives from practitioners on the ground confronting political, social and environmental change – from experts and from CEOs, formulating growth strategies against a landscape of challenging global risks.

 

Diversiteit in schaalvergroting: de ambtelijke fusie

Gepubliceerd: 22-01-2013

Voor veel kleinere gemeenten is een ambtelijke fusie het beste antwoord op hun toekomstige opgaven. Nu steeds meer gemeenten één gezamenlijke werkorganisatie vormen, wordt ook steeds duidelijker wat de aandachtspunten in het proces naar een ambtelijke fusie moeten zijn.

 

Closing & reporting Survey

Gepubliceerd: 11-12-2012

Het Closing & reporting Survey geeft inzicht in welke aspecten van het afsluitings- en rapportageproces belangrijk zijn.

 

Marktstudie financiële functie 2013

Gepubliceerd: 04-12-2012

Dit rapport beschrijft de meest recente bevindingen van een marktstudie financiële functie die wij uitvoerden bij meer dan tweehonderd bedrijven. Vergroot uw concurrentiekracht door beter inzicht.

 

Supply chain management and the agenda of the CEO

Gepubliceerd: 03-12-2012

Dit onderzoek toont aan dat er een sterk verband is tussen bedrijven die een volwassen supply chain hebben en de resultaten van die bedrijven.

 

The consumerization of IT

Gepubliceerd: 25-10-2012

Hoe ga je als CIO om met de wens van medewerkers om eigen devices te gebruiken en een IT-afdeling die zweert bij gesloten en gecontroleerde systemen?

 

The value-creating CIO

Gepubliceerd: 25-10-2012

De verwachtingen die een onderneming van de CIO heeft, zijn het afgelopen decennium sterk veranderd. Dit rapport gaat in op hoe je als CIO naast proces beheersing ook waarde kunt creëeren.

 

Global Supply Chain Survey 2013

Gepubliceerd: 03-10-2012

Veranderende macro-economische omstandigheden en natuurrampen zorgen ervoor dat uw supply chain een steeds belangrijke rol speelt in het bedrijfssucces. In de negende Global Supply Chain Survey 2012 heeft PwC onderzoek gedaan naar de meest recente ontwikkelingen op dit gebied.