Health IT

De zorgsector is sterk in beweging. Veranderingen in de branche hebben consequenties voor de eisen die aan de informatievoorziening wordt gesteld, zeker in een informatie-intensieve sector als de gezondheidszorg. Waar bijvoorbeeld meer samenwerking met ketenpartners wordt gezocht, moet de informatie- en communicatietechnologie (ICT) daarop afgestemd worden.

Aansluiting informatiestromen

PwC kan u adviseren hoe u uw ICT-systemen kunt inrichten op de strategische ontwikkelingen van uw organisatie. Wij kunnen financiële informatie (DBC/ZZP), zorginhoudelijke informatie (elektronisch patiëntendossier, planning) en kwaliteitsinformatie (prestatie-indicatoren) op elkaar aansluiten. Met die aansluiting kan ICT zorgen voor efficiëntere en kwalitatief betere zorg- en bedrijfsprocessen, en adequate verslaggeving over geleverde prestaties. Ook hebben wij veel ervaring met verschillende e-Health-toepassingen waarmee keteneffectiviteit en preventie kunnen worden verhoogd.

Elektronisch patiëntendossier

Een voorbeeld van onze dienstverlening is de implementatie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) voor verschillende klanten. Wilt u weten hoe u het EPD optimaal kunt laten aansluiten bij uw organisatiedoelstellingen? Onze EPD-scan geeft in korte tijd inzicht in de EPD-keuzes en de randvoorwaarden voor uw organisatie.

Informatiebeveiliging

Om als zorgprofessional een goede zorgkwaliteit te garanderen is het belangrijk om de kwaliteit van de geïntegreerde dossiervastleggingen te borgen. Essentieel hierbij is dat u de informatie beveiligt. PwC helpt u om veranderingen in de bedrijfsprocessen waar nodig aan te passen. Intussen optimaliseert u de zorg die uw patiënt verdient en voldoet u aan de geldende eisen.
Het beveiligen van gegevens betekent een bedrijfsproces, waarbij maatregelen worden afgestemd en bijgesteld op basis van beleid, risicoanalyses en periodieke controles. Met een NEN 7510-statusmeting biedt PwC u een concreet uitgangspunt om uw beveiliging naar een hoger niveau te brengen.