CQI-meting bij PwC

Snel en op maat inzicht in kwaliteit en verbetermogelijkheden

Het meetbureau van PwC is een gecertificeerd meetbureau volgens de hoge standaarden van het CIIO, de opvolger van het Centrum voor Klantervaringen Zorg (CKZ). Onze brede accreditatie en inhoudelijke kennis van de zorg en actuele uitdagingen zorgen ervoor dat wij al uw metingen kunnen verzorgen.

Het onderscheidende in onze aanpak van CQI-metingen is dat wij de meting weten om te zetten naar 'beleving en beweging', essentieel om met de uitkomsten maximaal effect binnen uw instelling te realiseren. En daar gaat het ten slotte om.

In onze aanpak:

  1. zijn de interviews met uw bewoners en de open antwoorden van de vragenlijsten erg belangrijk. Op basis van een persoonlijk gesprek met uw bewoners aan de hand van de vragenlijst verzamelen we belangrijke kwalitatieve informatie. Een analyse van de open antwoorden koppelen we terug in uw presentatie. Hiermee geven we kleur en context aan de kwantitatieve resultaten.
  2. zijn maatwerkvragen - die specifiek zijn geënt op uw instelling - inbegrepen. Wij begrijpen namelijk hoe belangrijk het voor u is om scherp inzicht te krijgen in de specificiteit van uw situatie om daaruit de gerichte verbeterpunten te kunnen halen.
  3. worden de uitkomsten dusdanig gepresenteerd dat zij voor uw cliënten, medewerkers en managers goed herkenbaar zijn. Dat is een belangrijk vertrekpunt voor draagvlak en gerichte vervolgstappen.
  4. rapporteren wij, binnen twee weken, per team, afdeling of locatie zodat de direct betrokkenen en verantwoordelijken zélf aan de slag kunnen met de uitkomsten ('aktiegerichtheid').
  5. inspireren wij uw medewerkers en managers door de resultaten per team, afdeling of locatie onderling te vergelijk en te vergelijken met de koplopers in de Benchmark in de Zorg.
  6. krijgt u een persoonlijke begeleiding van begin tot eind door uw vaste projectleider, waardoor uw maatwerk goed is geborgd.

Meer informatie over onze accreditaties, onze klanten en onze aanpak vindt u in onderstaande documenten:

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Kim Schoen, +31 (0)88 792 55 09.

Indien u een offerte wilt aanvragen kunt u contact opnemen middels dit formulier.