Gezondheidszorg

View this page in: English

Verandering kan alleen plaatsvinden door actie

De gezondheidszorg is volop in beweging. Tegenover het kostenverlagend potentieel van technologie en automatisering staan kostenverhogende factoren als vergrijzing, veeleisende consumenten en medische doorbraken. Hierdoor staan de organisatie en financiering van de gezondheidszorg onder druk. PwC adviseert over effectieve antwoorden op deze belangrijke onderwerpen aan organisaties in ‘cure & care’, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, welzijn en kinderopvang, overheid en zorgverzekeraars.

Belangrijke thema’s

Onze toegevoegde waarde

De specialisten van Assurance, Tax & HRS en Advisory uit onze sectorgroep Gezondheidszorg werken met een doordachte visie en strategie vanuit een multicompetence-structuur. We zorgen voor een oplossing, samen met u.