Strategische herpositionering - terug naar de basis

Er komt heel veel op de gemeenten af. Want gemeenten zullen structureel moeten bezuinigen. Daarnaast is er een aantal andere ontwikkelingen waarop gemeenten dienen te anticiperen. Vergrijzing zal bijvoorbeeld om aanpassingen van de dienstverlening vragen en heeft impact op de arbeidsmarkt. Andere veranderingen in de samenstelling van de bevolking – bijvoorbeeld de concentratie van niet-westerse allochtonen in delen van grote steden – leiden tot gewijzigde behoeftes en wensen. De burger verwacht steeds beter bediend te worden, ook via bijvoorbeeld internet. Kortom, een efficiencyslag is niet langer voldoende. Gemeenten zullen moeten bepalen welke rollen, taken en verantwoordelijkheden zij willen invullen en welke niet. En hoe zij dit zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen doen. Daarbij speelt ook het vraagstuk welke ambtelijke organisatie en besturing het beste past in de toekomst. Het komt nu aan op het maken van fundamentele keuzes. Het is hoog tijd voor een strategische herpositionering.

Onze toegevoegde waarde

PwC heeft brede ervaring bij gemeenten met strategische positionering. In de discussie tussen bestuur, ambtelijke organisatie en ketenpartners spelen wij een onafhankelijke rol en fungeren we als kritisch klankbord. Door onze inbreng als externe partij kunnen wij de ruimte geven aan de langetermijnvisie die noodzakelijk is voor een strategische herpositionering. Daarvoor hebben wij een methodiek ontwikkeld waarmee u strategisch goed uit de voeten kunt. Het wiel voor effectieve strategiebepaling helpt u de juiste keuzes te maken én te onderbouwen. Deze vormt de basis voor uw strategie voor de komende jaren. Een duurzaam kompas dat u op koers houdt.

Bestuurskrachtmeting nieuwe stijl

Nederland heeft een sterke traditie van bestuurskrachtmetingen. Op basis van ervaring met en kritiek op traditionele bestuurskrachtmetingen hebben PwC en de UvT een nieuwe methode voor bestuurskrachtmetingen ontwikkeld: bestuurskrachtmeting nieuwe stijl. De Bestuurskrachtmeting nieuwe stijl meet de bestuurskracht van uw gemeente of regio en de veerkracht van de samenleving. Doel van de Bestuurskrachtmeting nieuwe stijl is dat de deelnemende gemeenten of regio’s zoveel mogelijk kunnen leren.

Wilt u weten hoe het kompas voor uw gemeente ingezet kan worden? Of kennismaken met de bestuurskrachtmeting nieuwe stijl?