Strategisch bezuinigen

Hoewel ‘bezuinigen’ nauwelijks een thema was in de laatste gemeenteraadsverkiezingen, zullen de collegeakkoorden in het teken moeten staan van een flink aantal fundamentele keuzes. Immers, uitkomsten van de 20 werkgroepen in het kader van de hervormingen op Rijksniveau zullen ook in impact hebben op de inkomsten van gemeenten. Het is nu zaak om na te denken over op welke taken en onderwerpen u als gemeenten wilt herinvesteren, op welke u wenst te bezuinigen. Daarbij is het niet voldoende om louter de kaasschaaf te hanteren. Op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau dienen bezuinigingen te worden doorgevoerd.

Onze toegevoegde waarde

Met Duurzame Kostenreductie helpen wij u bij het maken van kostenreducties op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Bij het in kaart brengen van het bezuinigingspotentieel kan een aantal zoekrichtingen worden gebruikt, zoals:

  • Aanpassen van ambitieniveau.
  • Verbeteren en meer reëel maken van begrotingsproces.
  • ‘Lucht’ uit de ambtelijke organisatie halen.

PwC staat voor een aanpak samen met de klant waarbij de overheidsorganisatie vanuit haar strategische (her)positionering tot goed gefundeerde duurzame keuzes en creatieve oplossingen komt. Vervolgens ondersteunen wij de organisatie om de bezuinigingen daadwerkelijk te realiseren. Ter illustratie wordt hieronder een mogelijke aanpak weergegeven:

Daarnaast kunnen wij u helpen met het realiseren van snelle bezuinigingsmaatregelingen via ons aanpak Eerste hulp bij ombuigen (EHBO). EHBO is specifiek gericht op het snel verkrijgen van inzicht op bezuinigingsmogelijkheden, op operationeel niveau en soms op tactisch niveau. Het instrument heeft het karakter van een quick scan en is gericht op bezuinigingen die minder groot van omvang zijn, minder of geen invloed hebben op de maatschappelijke doelen van de organisatie en op korte termijn te realiseren zijn.

Wilt u Duurzame Kostenreductie doorvoeren, of bent u op zoek naar kostenreductie op korte termijn?