Ruggespraak

Contactpersonen voor de volgende onderwerpen:


Algemeen

Johannes Boelens
Partner & Sectorleider Lokale Overheid
Tel: 088 792 63 55
Mob: 06 53 16 62 97
Amsterdam

Johannes is ruim 25 jaar werkzaam als onderzoeker, adviseur, procesbegeleider, projectmanager, docent, trainer en coach bij diverse lokale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden) en ministeries. Johannes is gespecialiseerd in strategie en positionering, organisatieontwikkeling en -verandering, besturing- en structuurvraagstukken, bedrijfsvoering, functioneren van managementteams, verandermanagement, (preventieve) doorlichting, kwaliteits- en procesverbetering en planning & control.


Peter Teunisse
Director
Tel: 088 792 76 99
Mob: 06 51 50 46 10
Amsterdam

Peter heeft ruim 20 jaar ervaring met het werken voor gemeenten en lokale overheden, waarin hij zich toespitst op strategie- organisatieadvies, waaronder projecten strategievorming en beleidsevaluatie, organisatiestructurering, verandermanagement, proces¬verbetering, kostenbeheersing, planning-en-control, samenwerking, verzelfstandiging, kwaliteitszorg en dienstverlening. Hij is lid van het Global Cities and Local Government Network, dat zich richt op het ondersteunen van grote steden in diverse delen van de wereld bij het vernieuwen en verbeteren van hun prestaties en processen. Hierbij is Peter gespecialiseerd in samenwerkingsverbanden bij gemeenten en kan hij een ondersteunende en coachende rol vervullen in de transformatie van de gemeente naar een rol als ketenregisseur.


Strategische herpositionering

Johannes Boelens
Partner & Sectorleider Lokale Overheid
Tel: 088 792 63 55
Mob: 06 53 16 62 97
Amsterdam

Johannes is ruim 25 jaar werkzaam als onderzoeker, adviseur, procesbegeleider, projectmanager, docent, trainer en coach bij diverse lokale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden) en ministeries. Johannes is gespecialiseerd in strategie en positionering, organisatieontwikkeling en -verandering, besturing- en structuurvraagstukken, bedrijfsvoering, functioneren van managementteams, verandermanagement, (preventieve) doorlichting, kwaliteits- en procesverbetering en planning & control.


Peter Teunisse
Director
Tel: 088 792 76 99
Mob: 06 51 50 46 10
Amsterdam

Peter heeft ruim 20 jaar ervaring met het werken voor gemeenten en lokale overheden, waarin hij zich toespitst op strategie- organisatieadvies, waaronder projecten strategievorming en beleidsevaluatie, organisatiestructurering, verandermanagement, proces¬verbetering, kostenbeheersing, planning-en-control, samenwerking, verzelfstandiging, kwaliteitszorg en dienstverlening. Hij is lid van het Global Cities and Local Government Network, dat zich richt op het ondersteunen van grote steden in diverse delen van de wereld bij het vernieuwen en verbeteren van hun prestaties en processen. Hierbij is Peter gespecialiseerd in samenwerkingsverbanden bij gemeenten en kan hij een ondersteunende en coachende rol vervullen in de transformatie van de gemeente naar een rol als ketenregisseur.


Leon van den Dool

Leon van den Dool
Senior Manager
Tel. 06-53249123
Email. leon.van.den.dool@nl.pwc.com

Leon heeft 15 jaar bij diverse gemeenten gewerkt en heeft ruim 10 jaar ervaring als adviseur voor lokale overheden. Leon richt zich vooral op samenwerkingsvraagstukken bij gemeenten en daarnaast op onafhankelijk onderzoek. Hij voert verkenningen uit naar mogelijke samenwerkingsvormen, begeleidt de vorming van samenwerkingsverbanden en fusies en evalueert samenwerkingsverbanden om te leren en te verbeteren. Leon heeft verder veel ervaring met bestuurskrachtonderzoek, rekenkameronderzoek, second opinions en evaluaties. Hij is part-time verbonden aan de vakgroep Bestuurskunde (Tilburgse School voor Politiek en Bestuur) van de Universiteit van Tilburg.Gemeente als ketenregisseur

Johannes Boelens
Partner & Sectorleider Lokale Overheid
Tel: 088 792 63 55
Mob: 06 53 16 62 97
Amsterdam

Johannes is ruim 25 jaar werkzaam als onderzoeker, adviseur, procesbegeleider, projectmanager, docent, trainer en coach bij diverse lokale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden) en ministeries. Johannes is gespecialiseerd in strategie en positionering, organisatieontwikkeling en -verandering, besturing- en structuurvraagstukken, bedrijfsvoering, functioneren van managementteams, verandermanagement, (preventieve) doorlichting, kwaliteits- en procesverbetering en planning & control.


Peter Teunisse
Director
Tel: 088 792 76 99
Mob: 06 51 50 46 10
Amsterdam

Peter heeft ruim 20 jaar ervaring met het werken voor gemeenten en lokale overheden, waarin hij zich toespitst op strategie- organisatieadvies, waaronder projecten strategievorming en beleidsevaluatie, organisatiestructurering, verandermanagement, proces¬verbetering, kostenbeheersing, planning-en-control, samenwerking, verzelfstandiging, kwaliteitszorg en dienstverlening. Hij is lid van het Global Cities and Local Government Network, dat zich richt op het ondersteunen van grote steden in diverse delen van de wereld bij het vernieuwen en verbeteren van hun prestaties en processen. Hierbij is Peter gespecialiseerd in samenwerkingsverbanden bij gemeenten en kan hij een ondersteunende en coachende rol vervullen in de transformatie van de gemeente naar een rol als ketenregisseur.


Gertjan Baars
Director
Tel: 088 792 64 12
Mob: 06 53 77 63 07
Amsterdam

Gertjan heeft ruim 14 jaar ervaring als bestuurlijk informatiekundige. Gertjan richt zich in het bijzonder op gemeenten, waarbij zich nadrukkelijk bezighoudt met de invoering van toegepaste ICT in de bedrijfsvoering. Hij doet dit vanuit een heldere kijk op de wijze waarop de dienstverlening en bijpassende bedrijfsvoering zich de komende jaren zal ontwikkelen (E-overheid). Zo definieert hij informatiestrategieplannen en beweegt hij zich nadrukkelijk op het grensvlak van bedrijfsprocessen en IT. Hij heeft als projectleider geautomatiseerde systemen ingevoerd en richt zich nu met name op de Quality Assurance van grote invoeringsprojecten. Daarnaast bestaat een groot deel van zijn werk uit de (doorlichting en verbetering van de) I&A-functie van gemeenten, waarbij hij een aantal effectiviteits- en efficiencyonderzoeken heeft uitgevoerd en de opzet van nieuwe organisaties begeleidt.


Roger van lier
Principal Manager
Tel: 088 792 72 51
Mob: 06 10 37 60 76
Amsterdam

Roger heeft ruim 8 jaar advieservaring bij lokale overheden. Roger heeft zich in deze functies vooral gericht op de organisatie, besturing en bedrijfsvoering van provincies en gemeenten. Roger is gespecialiseerd en heeft ruime ervaring met het uitvoeren van organisatiediagnoses en het begeleiden van verandertrajecten. In 2007 is Roger als bestuurskundige gepromoveerd op het onderwerp organisatieveranderingen bij provincies.


Herindeling en samenwerking

Johannes Boelens
Partner & Sectorleider Lokale Overheid
Tel: 088 792 63 55
Mob: 06 53 16 62 97
Amsterdam

Johannes is ruim 25 jaar werkzaam als onderzoeker, adviseur, procesbegeleider, projectmanager, docent, trainer en coach bij diverse lokale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden) en ministeries. Johannes is gespecialiseerd in strategie en positionering, organisatieontwikkeling en -verandering, besturing- en structuurvraagstukken, bedrijfsvoering, functioneren van managementteams, verandermanagement, (preventieve) doorlichting, kwaliteits- en procesverbetering en planning & control.


Peter Teunisse
Director
Tel: 088 792 76 99
Mob: 06 51 50 46 10
Amsterdam

Peter heeft ruim 20 jaar ervaring met het werken voor gemeenten en lokale overheden, waarin hij zich toespitst op strategie- organisatieadvies, waaronder projecten strategievorming en beleidsevaluatie, organisatiestructurering, verandermanagement, proces¬verbetering, kostenbeheersing, planning-en-control, samenwerking, verzelfstandiging, kwaliteitszorg en dienstverlening. Hij is lid van het Global Cities and Local Government Network, dat zich richt op het ondersteunen van grote steden in diverse delen van de wereld bij het vernieuwen en verbeteren van hun prestaties en processen. Hierbij is Peter gespecialiseerd in samenwerkingsverbanden bij gemeenten en kan hij een ondersteunende en coachende rol vervullen in de transformatie van de gemeente naar een rol als ketenregisseur.


Leon van den Dool

Leon van den Dool
Senior Manager
Tel. 06-53249123
Email. leon.van.den.dool@nl.pwc.com

Leon heeft 15 jaar bij diverse gemeenten gewerkt en heeft ruim 10 jaar ervaring als adviseur voor lokale overheden. Leon richt zich vooral op samenwerkingsvraagstukken bij gemeenten en daarnaast op onafhankelijk onderzoek. Hij voert verkenningen uit naar mogelijke samenwerkingsvormen, begeleidt de vorming van samenwerkingsverbanden en fusies en evalueert samenwerkingsverbanden om te leren en te verbeteren. Leon heeft verder veel ervaring met bestuurskrachtonderzoek, rekenkameronderzoek, second opinions en evaluaties. Hij is part-time verbonden aan de vakgroep Bestuurskunde (Tilburgse School voor Politiek en Bestuur) van de Universiteit van Tilburg.Strategisch bezuinigen

Johannes Boelens
Partner & Sectorleider Lokale Overheid
Tel: 088 792 63 55
Mob: 06 53 16 62 97
Amsterdam

Johannes is ruim 25 jaar werkzaam als onderzoeker, adviseur, procesbegeleider, projectmanager, docent, trainer en coach bij diverse lokale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden) en ministeries. Johannes is gespecialiseerd in strategie en positionering, organisatieontwikkeling en -verandering, besturing- en structuurvraagstukken, bedrijfsvoering, functioneren van managementteams, verandermanagement, (preventieve) doorlichting, kwaliteits- en procesverbetering en planning & control.


Peter Teunisse
Director
Tel: 088 792 76 99
Mob: 06 51 50 46 10
Amsterdam

Peter heeft ruim 20 jaar ervaring met het werken voor gemeenten en lokale overheden, waarin hij zich toespitst op strategie- organisatieadvies, waaronder projecten strategievorming en beleidsevaluatie, organisatiestructurering, verandermanagement, proces¬verbetering, kostenbeheersing, planning-en-control, samenwerking, verzelfstandiging, kwaliteitszorg en dienstverlening. Hij is lid van het Global Cities and Local Government Network, dat zich richt op het ondersteunen van grote steden in diverse delen van de wereld bij het vernieuwen en verbeteren van hun prestaties en processen. Hierbij is Peter gespecialiseerd in samenwerkingsverbanden bij gemeenten en kan hij een ondersteunende en coachende rol vervullen in de transformatie van de gemeente naar een rol als ketenregisseur.


Ron Dubbeldam
Principal Manager
Tel: 088 792 75 87
Mob: 06 22 92 54 18
Amsterdam

Ron heeft ruim 15 jaar ervaring als financieel adviseur . De opdrachten die hij voor provincies en gemeenten uitvoert, liggen op het vlak van: planning & control (in brede zin), strategie van financiële functie, kostenreductie, costmanagement, benchmark van financiële functie en organisatorisch vormgeven (centralisatie, shared service center) van de financiële functie.


Excellente organisatie

Johannes Boelens
Partner & Sectorleider Lokale Overheid
Tel: 088 792 63 55
Mob: 06 53 16 62 97
Amsterdam

Johannes is ruim 25 jaar werkzaam als onderzoeker, adviseur, procesbegeleider, projectmanager, docent, trainer en coach bij diverse lokale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden) en ministeries. Johannes is gespecialiseerd in strategie en positionering, organisatieontwikkeling en -verandering, besturing- en structuurvraagstukken, bedrijfsvoering, functioneren van managementteams, verandermanagement, (preventieve) doorlichting, kwaliteits- en procesverbetering en planning & control.


Peter Teunisse
Director
Tel: 088 792 76 99
Mob: 06 51 50 46 10
Amsterdam

Peter heeft ruim 20 jaar ervaring met het werken voor gemeenten en lokale overheden, waarin hij zich toespitst op strategie- organisatieadvies, waaronder projecten strategievorming en beleidsevaluatie, organisatiestructurering, verandermanagement, proces¬verbetering, kostenbeheersing, planning-en-control, samenwerking, verzelfstandiging, kwaliteitszorg en dienstverlening. Hij is lid van het Global Cities and Local Government Network, dat zich richt op het ondersteunen van grote steden in diverse delen van de wereld bij het vernieuwen en verbeteren van hun prestaties en processen. Hierbij is Peter gespecialiseerd in samenwerkingsverbanden bij gemeenten en kan hij een ondersteunende en coachende rol vervullen in de transformatie van de gemeente naar een rol als ketenregisseur.


Roger van lier
Principal Manager
Tel: 088 792 72 51
Mob: 06 10 37 60 76
Amsterdam

Roger heeft ruim 8 jaar advieservaring bij lokale overheden. Roger heeft zich in deze functies vooral gericht op de organisatie, besturing en bedrijfsvoering van provincies en gemeenten. Roger is gespecialiseerd en heeft ruime ervaring met het uitvoeren van organisatiediagnoses en het begeleiden van verandertrajecten. In 2007 is Roger als bestuurskundige gepromoveerd op het onderwerp organisatieveranderingen bij provincies.


Gertjan Baars
Director
Tel: 088 792 64 12
Mob: 06 53 77 63 07
Amsterdam

Gertjan heeft ruim 14 jaar ervaring als bestuurlijk informatiekundige. Gertjan richt zich in het bijzonder op gemeenten, waarbij zich nadrukkelijk bezighoudt met de invoering van toegepaste ICT in de bedrijfsvoering. Hij doet dit vanuit een heldere kijk op de wijze waarop de dienstverlening en bijpassende bedrijfsvoering zich de komende jaren zal ontwikkelen (E-overheid). Zo definieert hij informatiestrategieplannen en beweegt hij zich nadrukkelijk op het grensvlak van bedrijfsprocessen en IT. Hij heeft als projectleider geautomatiseerde systemen ingevoerd en richt zich nu met name op de Quality Assurance van grote invoeringsprojecten. Daarnaast bestaat een groot deel van zijn werk uit de (doorlichting en verbetering van de) I&A-functie van gemeenten, waarbij hij een aantal effectiviteits- en efficiencyonderzoeken heeft uitgevoerd en de opzet van nieuwe organisaties begeleidt.


Kim den Boer
Senior Advisor
Tel: 088 792 74 44
Mob: 06 13 92 14 85
Amsterdam

Kim heeft ruime ervaring met vraagstukken over bedrijfsvoering en middelenfuncties bij decentrale overheden, zoals integraal management en begeleiding van organisatie- en procesontwikkeling en –verbetering. Daarbij richt zij zich in het bijzonder op de P&O-functie. Kim heeft binnen deze projecten afwisselend de rol van (verander)adviseur, projectleider, trainer en coach vervuld. Kim kan meerwaarde bieden bij ontwikkeltrajecten waarin de verbinding wordt gelegd tussen organisatiedoelstellingen en houding & gedrag van individuele medewerkers en ondersteuning gevraagd wordt bij het daadwerkelijk implementeren van veranderopgaven.