Overige thema's

Jeugdzorg

De jeugdzorgsector is volop in beweging, krijgt ruime maatschappelijke en politieke aandacht en er is nog veel te verbeteren en te professionaliseren. Het lukt onvoldoende om de vraag van het kind (en het gezin) centraal te stellen en daar een passend en integraal aanbod op te organiseren. In de komende jaren zal er veel veranderen, ook in de gehele eerstelijns jeugdzorg. Dat betekent onder andere de Centra voor Jeugd en Gezin en de aansluiting op het onderwijs en het veiligheidshuis; primair het domein van gemeenten.

Lees meer 

Vergrijzing

Iedereen weet het zo langzamerhand wel: vanaf 2011 gaan de babyboomers met pensioen en zullen we de gevolgen van de vergrijzing echt goed gaan voelen. Over de macro-economische effecten is al veel gezegd, maar veel gemeenten hebben vaak nog geen idee wat precies de gevolgen zullen zijn van de vergrijzing op hun eigen bedrijfsvoering.

Lees meer

Regionale uitvoeringsdiensten

Regionale uitvoeringsdiensten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse taken op het gebied van VROM-regelgeving. Maar hoe bouw je nu een goede en duurzame uitvoeringsorganisatie? Wat is daar voor nodig en hoe begin je zoiets? En hoe kun je eventueel aansluiten bij bestaande milieudiensten en gaat het dus niet om nieuwbouw maar om verbouw? Wat betekent het voor de huidige gemeentelijke en provinciale organisaties?