Overige thema's

Drie decentralisaties

De gemeenten in Nederland staan voor de grote uitdaging om de drie decentralisaties (Participatiewet, Jeugdwet en WMO2015) kwantitatief en kwalitatief goed vorm te geven. De vragen en onzekerheden zijn op dit moment (september 2014) nog steeds groot. Kunnen we deze opgave realiseren binnen de bestaande budgetten? Wie gaat welke zorg leveren? Wat is de uitkomst van de aanbestedingen? Zijn de gemeenten en haar partners qua bedrijfsvoering klaar?

Lees meer over de drie decentralisaties.

Vergrijzing

Iedereen weet het zo langzamerhand wel: sinds 2011 gaan de babyboomers met pensioen en zullen we de gevolgen van de vergrijzing echt goed gaan voelen. Over de macro-economische effecten is al veel gezegd, maar veel gemeenten hebben vaak nog geen idee wat precies de gevolgen zullen zijn van de vergrijzing op hun eigen bedrijfsvoering.

Lees meer over Vergrijzing