Making it happen

Een goede strategie is belangrijk. Deze weten te realiseren is nog mooier. De kredietcrisis heeft nog steeds grote gevolgen en om de vele verschillende lokale problemen het hoofd te kunnen bieden, hebben gemeenten meer dan ooit behoefte, zeker versterkt door de 3 decentralisaties aan een groot verandervermogen, daadkracht en realisatiekracht. Maar hoe is het gesteld met de realisatiekracht van gemeenten? PwC heeft rond deze vraag een internationaal onderzoek uitgevoerd, waaraan 106 gemeenten uit 30 verschillende landen deelnamen. In deze publicatie treft u de belangrijkste uitkomsten aan, toegespitst op de Nederlandse situatie. Wat moeten gemeenten doen om succesvol te zijn in het realiseren van hun strategische doelstellingen?

Dit onderzoek maakt ons duidelijk dat leiderschap als belangrijkste succesfactor alleen niet genoeg is. Strategie tot een succes maken vraagt echter meer van gemeenten, zoals:

  • samenwerken met andere belanghebbenden (publieke, private en vrijwilligersorganisaties) en beleid en uitvoering afstemmen met dat van hen;
  • keuzes maken en prioriteiten stellen in doelen en vervolgens strak sturen op de (financiële) resultaten daarvan.

Graag helpen we u bepalen waar voor uw gemeente de uitdagingen liggen en hoe daarmee om te gaan. Daarom vindt u in deze publicatie een overzicht van de kritische succesfactoren voor het realiseren van uw strategie, aangevuld met inspirerende praktijkvoorbeelden.