Herindeling en samenwerking

Door de heroverwegingen / bezuinigingen is de druk hoog om beter te presteren met minder geld. Veel gemeenten vragen zich af hoe andere samenwerkingsvormen en/of fusies daarbij kunnen helpen.

Samenwerking kan betrekking hebben op taken uit het primair proces of ondersteunende taken. Taken kunnen worden overgedragen, uitbesteed, geconcentreerd. Of er kan sprake zijn van samenwerking met partners in de keten. Gemeentelijke herindeling is daarbij een verplichte vorm van samenwerking, maar er kunnen meer concepten van samenwerking worden onderscheiden.

Onze toegevoegde waarde

PwC ondersteunt gemeenten in de verschillende fasen van de besluitvorming van een samenwerking / herindeling: vanuit een strategische herpositionering of bestuurskrachtmeting tot en met de implementatie. PwC hanteert een integrale aanpak voor het inhoudelijk, veranderkundig en projectmatig begeleiden van samenwerkingsvormen, herindelingen en reorganisaties.

Wilt u meer weten over hoe wij tegen samenwerking en herindeling aankijken en wilt u kennis maken met onze integrale veranderaanpak? Wilt u weten welke samenwerkingsvormen bestuurlijk, organisatorisch en financieel haalbaar / mogelijk zijn in uw situatie?