Pensioensector artikelen

Wijziging fiscaal kader beroepspensioenregelingen per 2015: heiligt het doel de middelen?

Drs. M.C.D. Janse en mr. B. Starink
Per 1 januari 2015 gaat voor de aftrekbaarheid van het verplichte premiegedeelte voor een beroepspensioenregeling een aanvullende voorwaarde gelden die in de praktijk tot grote problemen kan leiden.

Inkomensafhankelijke opbouwpercentages als alternatief voor zwareberoepenregeling.

E.H.M. Janssen MSc.
Een verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd wordt gezien als onontkoombaar voor de houdbaarheid van ons pensioenstelsel. Maar wat doe je dan met de ‘zware beroepen’? Wellicht bieden inkomensafhankelijke opbouwpercentages uitkomst.

Pensioenfondsen en btw: opletten geblazen

Mr. P.G.M. Pfennings
De afgelopen tijd zijn er weer diverse ontwikkelingen op btwgebied die de positie van pensioenfondsen raken. Zo is er nieuwe jurisprudentie verschenen en zijn er belangrijke prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie.

Om dit te downloaden vragen wij u eerst onderstaand formulier in te vullen.