Litigation Support

Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen

Onenigheid. Contractbreuk. Onrechtmatige daad. Het voeren van procedures voor rechtbank of arbitragepanel is geen dagelijkse kost voor de meeste ondernemers. Toch kan het u ook overkomen. Of omdat ondanks uw nette manier van zakendoen een andere partij bij u schade claimt of omdat u juist zelf schade heeft ondervonden. Bij claims gaat het al snel om grote bedragen. Zo groot soms dat bij toewijzing uw bedrijfsvoering in gevaar zou kunnen komen, bedragen die al snel een eigen leven gaan leiden.

Wat doet u? U pakt de telefoon om een advocaat te bellen. Meteen daarna belt u een ervaren accountant. Iemand die er zijn specialisme van heeft gemaakt om op te treden in juridische procedures en er niet voor terugdeinst ‘voor zijn stellingen te staan’ tijdens een zitting in de rechtbank of voor een arbitragepanel. Maar wel een accountant die de grenzen van zijn deskundigheid in de gaten houdt.
Onrealistische stellingen versterken uw positie niet, goed gepresenteerde feiten wel. Vooral wanneer ze zo worden gepresenteerd dat ze in de pas lopen met de strategie die u met uw advocaat heeft uitgezet.

Snel inzicht in de (on)mogelijkheden

PwC beschikt over een team van gespecialiseerde accountants. Of het nu gaat om een claim die tegen uw onderneming is ingediend of een claim die u indient tegen een andere onderneming, in beide gevallen is de meerwaarde van deze specialisten merkbaar, zelfs voordat u overgaat tot het starten van een procedure. Ook wanneer u overweegt in hoger beroep te gaan. Een korte analyse door een van onze specialisten geeft u vaak snel inzicht in uw mogelijkheden en onmogelijkheden. Bij het analyseren van de casus kunnen ze putten uit het wereldwijde kennisnetwerk waarover PwC beschikt.

Cases litigation support

Een greep uit de zaken waarin wij hebben opgetreden, als adviseur van een van de partijen of als onafhankelijk bindend adviseur of arbiter:

  • Geschillen over de afwikkeling van samenwerkingsverbanden
  • Geschillen over vertraging bij bouwprojecten
  • Schadeclaims vanwege onrechtmatige contractbeëindiging of niet nakomen van contractverplichtingen
  • Geschillen over toerekening van kosten aan verschillende partijen
  • Geschillen over slotbalansen na overdracht van een onderneming
  • Schadeclaims als gevolg van inbreuk op patenten
  • Geschillen over behaalde resultaten in het kader van earn out-regelingen
  • Geschillen over waardering van ondernemingen bij onteigening
  • Ondernemingskamerprocedures over de getrouwheid van jaarrekeningen
  • Schadeclaims door ten onrechte gelegde beslagen of geweigerde en ingetrokken vergunningen

Ons succes, uw winst

Onze specialisten kunnen bogen op een aanzienlijke lijst van successen. Successen waarbij miljoenenclaims ten behoeve van de aangesproken partij werden teruggebracht tot een fractie van het oorspronkelijk geëiste bedrag in zaken waarover al zeer veel jaren werd gestreden. Of waarbij door ons gepresenteerde miljoenenclaims in belangrijke mate werden gehonoreerd.
De basis van deze successen was steeds: degelijk werk, op een inzichtelijke manier gepresenteerd.
Overtuigend met heldere statements, zodat niet alleen financieel geschoolde lezers de verstrekte informatie kunnen begrijpen en interpreteren, maar juist ook juristen en andere professionals die bij een procedure zijn betrokken. Dagelijks werken wij met advocaten. Daarnaast treden wij zelf regelmatig op als arbiter of bindend adviseur. Hierdoor hebben wij inzicht in het proces ‘aan de andere kant van de tafel’. Natuurlijk hangt het winnen van een zaak in zeer belangrijke mate af van de vraag of u een goede zaak heeft. Maar het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen is vaak gelegen in een overtuigende, degelijke presentatie van de feiten. Dat is waar wij voor staan.