Licensing

Slim omgaan met uw intellectueel eigendom

Bijna alle licentieovereenkomsten voorzien in een mogelijkheid om de royaltyafdrachten te laten controleren. Als licentiegever hebt u vaak een dermate goede vertrouwensband met licentienemers opgebouwd, dat het voor uw gevoel ongepast is dit te doen. Of u gaat ervan uit dat licentiehouders u voldoende royalty’s betalen. Het kan ook zijn dat u geen tijd hebt of dat het eenvoudigweg niet bij u opkomt na te gaan of dit echt zo is. De kans is echter groot dat u dan inkomsten misloopt. In negen van de tien royaltyonderzoeken komt aan het licht dat licentienemers te weinig inkomsten uit licentieovereenkomsten rapporteren. Het loont waarschijnlijk ook voor u om na te gaan of u voor uw intellectueel eigendom de vergoeding krijgt die u hebt afgesproken. Nog beter is om dit probleem voor te zijn door licentieovereenkomsten goed doordacht op te zetten en reguliere controles uit te voeren op de te betalen licentievergoedingen.

Waarde van licentie-inkomsten

Intellectueel eigendom vertegenwoordigt een steeds groter deel van de marktwaarde van een onderneming. Een toenemend aantal organisaties geeft daarom topprioriteit aan het maximaliseren van licentie-inkomsten. Ook kan het zo zijn dat een bedrijf wordt overgenomen door een organisatie die op structurele basis boekenonderzoek doet bij licentiehouders. Het exploiteren en beschermen van intellectueel eigendom is een veeleisend en dynamisch proces waarbij proactief licentiemanagement onontbeerlijk is. Als u dit proces beheerst, kunt u een versterkte naleving van licentiecontracten en meer nauwkeurige verslaglegging bij uw licentienemers verwachten. Hierdoor zult u uw inkomsten uit bestaande licentiecontracten zien toenemen en nieuwe inkomstenbronnen kunnen initiëren. Alleen al de kennisgeving aan uw licentiehouders dat u de afdracht van royalty’s nagaat kan een direct positief effect hebben op uw licentie-inkomsten, zo leert onze ervaring.

Oorzaak problemen met licentieopbrengsten

De oorzaak van onjuist afgedragen licentievergoedingen zijn vrijwel altijd administratieve en boekhoudkundige onvolkomenheden of onjuiste interpretaties van licentiecontracten. In een enkel geval wordt weloverwogen te weinig aan royalty’s betaald. Behalve met gederfde inkomsten kunt u als licentieverstrekker in een enkel geval ook te maken krijgen met een conflictsituatie met een licentiehouder.

Ondersteuning

PwC kan u helpen bij het maximaliseren van licentieopbrengsten en bij het oplossen van een eventueel conflict met een licentiehouder. Onze onafhankelijke accountants, juridische en licentie-experts bundelen hun uitgebreide vakkennis en expertise op het gebied van intellectueel eigendomsrecht (IE). Deze hebben we opgedaan met licentievraagstukken in onder meer de kledingbranche, ICT, biotechnologie, farmaceutische industrie en entertainment en media. Samen met u onderzoeken we uw situatie op subtiele, tactische wijze met een bewezen methodiek. Ons stappenplan resulteert in een rapport op basis waarvan u de juiste beslissingen kunt nemen. In geval van opzettelijk te weinig afgedragen royalty’s kunnen we u adviseren over eventuele vervolgstappen. In het algemeen zullen meningsverschillen over de hoogte van te betalen royaltyvergoedingen ontstaan. Wij zorgen ervoor eventuele discussies zo feitelijk mogelijk te kunnen voeren. Hierdoor voorkomen we interpretatieverschillen zo veel mogelijk. Uitgangspunt voor ons is dat de relatie met uw licentienemer goed blijft. Het is onze filosofie om kennis te delen. Hiermee kunt u een volgend licentie-onderzoek, bijvoorbeeld elke twee of drie jaar, zelf uitvoeren.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Onderzoek naar de tijdigheid en volledigheid van uw licentieopbrengsten
  • Advies over het opzetten van licentieovereenkomsten
  • Hulp bij het beoordelen, heronderhandelen en vernieuwen van licentiecontracten en voorwaarden
  • Ondersteuning bij de risicobeoordeling en risicobeheersing in uw licentieportefeuille
  • Hulp bij het opzetten van een integraal licentiemanagementsysteem
  • Hulp bij onderhandeling, arbitrage en procesvoering in geval van eventuele conflicten