Forensic Technology Solutions

Click here for the English version

Digitale sporen en bewijzen van fraude efficiënt en betrouwbaar veiligstellen en doorzoeken

Een vermoeden van fraude binnen uw organisatie is op zich al zeer vervelend, laat staan de enorme hoeveelheid papieren en digitale gegevens die u moet gaan ontsluiten en doornemen. U bent dan vaak op zoek naar dat ene document of bestand dat voor u duidelijk moet maken of een medewerker geld heeft gestolen, bedrijfsdocumenten heeft gewist of ongewenste wijzigingen heeft aangebracht in bijvoorbeeld uw salaris- of betaalbestanden. Hoe verzamelt u op efficiënte en juridisch juiste wijze voldoende en geldig digitaal bewijs?

Digitaal bewijs veiligstellen en opsporen

Het bewijsmateriaal dat u zoekt kan zich bevinden in een van de vele papieren en elektronische documenten, e-mailberichten, databases en administratieve systemen binnen uw organisatie. U wilt zeker weten dat u alle bestaande informatiebronnen hebt doorzocht. En dan is er nog de mogelijkheid dat het bestand dat u zoekt is verwijderd en dat u het moet proberen terug te halen. Het is van essentieel belang digitale informatie op de juridisch juiste manier te verzamelen wil het als bewijsmateriaal kunnen gelden. Bovendien is het belangrijk zeker te weten dat gegevens tijdens het onderzoek niet gemanipuleerd of beschadigd worden. Als u de informatie hebt verzameld, is het de kunst verbanden of patronen hierin te ontdekken en om gericht te zoeken naar aanwijzingen voor onregelmatigheden.

Fraude voorkomen

De enorme hoeveelheid gegevens binnen uw organisatie is ook te benutten als een belangrijke bron ter voorkoming van fraude. Als u regelmatig gerichte rapportages uit de digitale administratie haalt, kunt u vroegtijdig risico’s van fraude of onregelmatigheden signaleren en verder onderzoeken. Uw gegevens worden op deze manier een nuttig middel om op tijd maatregelen te nemen tegen (risico’s op het gebied van) fraude.

Ondersteuning

Onderzoeken uitvoeren om fraude op te sporen en te voorkomen met behulp van forensische technologie is specialistisch werk. De specialisten van PwC kunnen u hierbij helpen. We bundelen onze internationale kennis en ervaring opgedaan met fraudezaken in opdracht van onder meer de advocatuur, curatoren, toezichthouders en interne audit-afdelingen. Samen met u volgen we de juiste weg om te achterhalen wat er is gebeurd. Niet alleen door e-mailberichten, computerbestanden, netwerken en documenten te scannen, kopiëren en doorzoeken, maar ook door administratieve en financiële gegevens te analyseren. Op basis van een goed beeld van de exacte gang van zaken en voldoende onderbouwde aanwijzingen kunt u gepaste maatregelen nemen. Bovendien kunnen we u adviseren over aanpassingen in bedrijfsprocessen om het frauderisico zo veel mogelijk te beperken.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Computer Forensics: exacte kopie van de harde schijf van een computer maken, verwijderde bestanden zo mogelijk herstellen en de gegevens doorzoeken
  • E-mailreview: een of meer (ook oude) e-mailboxen inlezen en doorzoeken
  • Gegevensanalyse/data mining: informatie zoeken in grote hoeveelheden ogenschijnlijk niet-samenhangende administratieve en financiële gegevens
  • Document scanning: grote hoeveelheden papieren documenten omzetten in digitale bestanden en deze doorzoeken
  • Intellectual Property Scan: in welke mate zijn bedrijfskritische documenten binnen uw bedrijfsnetwerk verspreid?
  • Forensic Readiness Scan: fraudesimulatie toont aan of u voldoende bewijs kunt verzamelen in geval van fraude
  • Signaleringsrapportages op het vlak van frauderisico’s samenstellen en implementeren