Faillissementsfraude

Onderzoek hard nodig

Faillissementsfraude is een hardnekkige en snel groeiende vorm van economische criminaliteit. De schade loopt op, de pakkans is klein, en fraudeurs worden steeds vindingrijker in het verdoezelen van hun sporen. De kans dat een onderneming er direct of indirect mee te maken krijgt wordt daardoor groter. Temeer omdat de wetgever hard bezig is om de antifraudemaatregelen in de faillissementswetgeving aan te scherpen en uit te breiden. Zo is de informatieplicht van de failliet uitgebreid, zijn de gevangenisstraffen verzwaard, en heeft de curator straks de wettelijke plicht om vermoedens van fraude te melden bij de rechter-commissaris.

Als curator of als betrokkene / gedupeerde wilt u weten wat de oorzaak van het faillissement was en of er sprake was van faillissementsfraude.

Zo kunnen wij u helpen

Wij helpen u met het verrichten van financieel onderzoek. Wij kennen de signalen van faillissementsfraude en maken die aan de hand van de beschikbare financiële informatie inzichtelijk.

Hoe gaan wij te werk?

Stap 1: Verificatie
Wij stellen vast dat we de beschikking hebben over de complete financiële administratie. In de praktijk blijkt dit vaak niet het geval te zijn. Na deze check, volgt een digitaal sporenonderzoek door forensische onderzoekers naar ‘vergeten’ administraties en gewiste databestanden. Dankzij de beschikbare ICT-technologie is het mogelijk om de meeste ervan te traceren of te reconstrueren.

Stap 2: Elektronische zoekomgeving
Alle beschikbare gegevens (financiële en andere gegevens) worden in een beveiligde elektronische zoekomgeving geplaatst, zodat naast de forensische onderzoekers bijvoorbeeld ook de curator en de advocaten van gedupeerde partijen inzage in de verzamelde data hebben.

Stap 3: Analyse
De financiële gegevens worden (digitaal) geanalyseerd waarbij wij op zoek naar signalen van de meest voorkomende vormen van faillissementsfraude. Hierbij kunt u denken aan:

  1. De bevoordeling van bepaalde crediteuren;
  2. Het administratief verhullen van onttrekkingen van activa aan de boedel via tussenrekeningen;
  3. De onrechtmatige overdracht van activa kort voor faillissement;
  4. De manipulatie van crediteuren- en debiteurenstamgegevens;
  5. Het onttrekken van liquiditeiten ten gunste van gelieerde partijen;
  6. De manipulatie van omzetcijfers;
  7. Het opvoeren van onrechtmatige kosten.

De rapportage

Als alle analyses zijn uitgevoerd, ontvangt u hiervan een rapport zodat u gefundeerd kunt besluiten tot het al dan niet zetten van vervolgstappen.

De CalCurator

Speciaal voor curatoren hebben we de ‘Calcurator’ ontwikkeld. Met behulp van deze tool kan de administratie van een gefailleerde onderneming eenvoudig worden geanalyseerd waarbij signalen voor onregelmatigheden en/of faillissementsfraude inzichtelijk worden gemaakt.
De curator kan deze analyse zelf uitvoeren. Wilt u meer informatie over de CalCurator, neem dan contact op met de op deze webpagina genoemde contactpersonen.

De CalCurator is naar verwachting met ingang van de zomer 2016 beschikbaar.