Anticorruptiebeleid

Corruptie en omkoping zijn een negatief bijgevolg van de toenemende internationalisering. Veel organisaties krijgen er dan ook mee te maken. In de periode 2004-2005 kwam 14% van de deelnemende bedrijven aan de Crime Survey van PwC in aanraking met omkoping en corruptie. Het risico om betrokken te raken bij corruptie wordt in het internationaal zakendoen sterk onderschat. Oorzaken van de toename van corruptie zijn een gebrekkige naleving van preventieve maatregelen, onbekendheid met internationale wet- en regelgeving en verschillen in normen en corruptiestandaarden. Bewustzijn van omkoping en een goede risicobeheersing op het gebied van omkoping kunnen u strafrechtelijke vervolging, boetes en gevangenisstraf en beschadiging van uw reputatie besparen.

Wetgeving tegen corruptie

Iedere betaling of aanbieding van waarde aan een overheidsfunctionaris om beslissingen te beïnvloeden en iedere poging daartoe is strafbaar. Dit geldt in Nederland en in veel andere landen, mede dankzij de in 1977 in de Verenigde Staten ingevoerde Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Voorbeelden van strafbare omkoping waaraan u wellicht niet zou denken zijn een onevenredige reis- en verblijfkostenvergoeding en relatiegeschenk aan een overheidsfunctionaris. Ook politieke steun en een vergoeding aan een douaneambtenaar om goedereninklaring of visa geregeld te krijgen zijn niet toegestaan. Bovendien kan een onderneming in Nederland aansprakelijk gesteld worden voor eventuele illegale praktijken van agenten, vertegenwoordigers, intermediairs of tussenpersonen die in het buitenland werk voor de onderneming verrichten.

Preventie en aanpak van omkoping

Corruptie voorkomen begint met kennis en bewustzijn in uw gehele organisatie van de inhoud en de gevolgen van de anticorruptiewetgeving. Ga bovendien na in hoeverre uw organisatie zaken doet met buitenlandse overheidsinstellingen en overheidsgecontroleerde ondernemingen. Voer procedures en controles in om greep te houden op uw buitenlandse activiteiten. Onderzoek de handelswijze van uw eventuele buitenlandse (verkoop)agenten, consultants, tussenpersonen of andersoortige vertegenwoordigers. Verrichten zij geen betalingen aan overheidsgerelateerde functionarissen om zaken voor elkaar te krijgen? Wees ook waakzaam als u een overname van een bedrijf overweegt. Leeft het bedrijf de anticorruptiewetgeving na? Als u een vermoeden hebt van omkoping binnen uw organisatie of door een buitenlandse vertegenwoordiger, houd dan zelf de regie. Maak melding van de schending van de regels en laat de situatie onder leiding van het hoogste toezichthoudende orgaan uitzoeken. Presenteer ook een verbeterplan ter voorkoming van herhaling in de toekomst.

Betrouwbare, onafhankelijke ondersteuning

PwC kan u optimaal ondersteunen, zowel bij de aanpak van (een vermoeden van) omkoping als bij het onderzoeken van de omkopingsrisico’s binnen uw organisatie. Ook kunnen onze specialisten u helpen bij het aanpakken van vermoedens of constateringen van corruptie en het opstellen en implementeren van een preventief plan. Wij bundelen onze kennis en ervaring in het veiligstellen van digitale sporen en bewijzen, gegevensanalyse en FCPA-onderzoeken. Ons internationale netwerk stelt ons in staat snel en op ieder gewenst moment te handelen, met inachtneming van de lokale cultuur, gebruiken en wet- en regelgeving.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Ondersteuning bij het opstellen en implementeren van compliance-programma’s
  • Hulp bij het verrichten van achtergrondonderzoek naar buitenlandse vertegenwoordigers en intermediairs
  • Advies bij het verrichten van transactiegerelateerde onderzoeken
  • Sporen achterhalen en gangen van mensen nagaan met behulp van forensische technologie
  • Financiële administratie(s) van het concern integraal doorlopen met behulp van gegevensanalyse
  • Administratie doorzoeken op specifieke betalingen die relevant zijn in het kader van FCPA
  • Analyses die inzicht geven in de omvang van mogelijke onregelmatigheden in het belang van een FCPA-onderzoek