Comperio

Online bibliotheek voor financiële verslaglegging


 

Om bij te blijven op het gebied van de regels voor financiële verslaggeving, assurance en corporate governance zult u zich moeten verdiepen in actuele regelgeving en vakliteratuur. Of u laat dat bewust over aan uw advieskantoor. In beide gevallen is het in elk geval van belang dat u het belang onderkent van de veranderingen. Niets doen is geen optie, daarvoor is de materie te ingewikkeld en te ingrijpend veranderd. Alle vakinformatie zult u tot uw beschikking moeten hebben.

Zoveel regels, zoveel informatie

Wilt u weten waar één bepaalde regel precies betrekking op heeft en hebt u geen tijd om hele boekdelen door te nemen? Wilt u weten op wat de overeenkomsten en de verschillen zijn tussen de NL-GAAP en de IFRS? Deze en vele andere vragen zult u zichzelf met enige regelmaat stellen als u leiding geeft aan een moderne, grote organisatie. De toename van het aantal regels en de veranderingen, vragen scherpte van u.

PricewaterhouseCoopers kan u van dienst zijn

PwC heeft de vakinformatie over financiële verslaggeving, assurance en corporate governance gebundeld in Comperio. Ruim 1500 bedrijven van overal ter wereld maken dagelijks gebruik van deze uitgebreide online bibliotheek met de wet- en regelgeving, richtlijnen, alsmede gezaghebbende publicaties met vergelijkingen en andere relevante voorschriften. Wij werken Comperio voortdurend bij. Mededelingen en richtlijnen komen vrijwel onmiddellijk nadat ze beschikbaar zijn gekomen in Comperio. De voordelen zijn talrijk:

  • Up-to-date
  • Eenvoudig toegankelijk via de website www.pwccomperio.com
  • Volledige teksten van geldende en voorgestelde standaarden en de bijbehorende interpretaties
  • Bevat de interactieve publicatie Applying IFRS
  • De hele reeks PwC-publicaties over internationale financiële verslaggeving en corporate governance in pdf-formaat
  • Informatie uit verschillende landen en in vijf talen
  • Eenvoudig en doeltreffend zoeken op trefwoord, onderwerp of terminologie
  • Uitgebreidere mogelijkheden bij een jaarabonnement