Pharma & Life Sciences

Zit uw bedrijf wel op de goede locatie?

Het eerste deel van Pharma 2020: The Vision geeft aan dat de farmaceutische industrie zich bevindt op een keerpunt. In het bijzonder met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling. Het octrooi op veel geneesmiddelen die in de jaren '90 werden gelanceerd, zal de komende jaren verlopen. Slechts vier op de tien bedrijven hebben genoeg producten in de pijplijn om het dreigende opbrengstverlies op te vangen. Pharma 2020: The Vision’ onthult uitgebreide analyses van en voorspellingen over de farmaceutische markt voor de komende jaren.

In het tweede deel van de Pharma 2020 series: Virtual R&D onderzoekt PwC welke stappen bedrijven kunnen nemen om hun R&D proces te verbeteren. Het rapport laat zien dat tegen het jaar 2020 het R&D proces in de farmaceutische sector met tweederde verkort kan worden. Ook kunnen behaalde successen spectaculair stijgen en in kosten van klinisch onderzoek kan substantieel gesneden worden.

In het derde deel van de Pharma 2020 series: Marketing the Future wordt aangetoond dat het huidige sales- en marketingmodel binnen de branche zal moeten veranderen nu de focus verschuift van massa marketing naar doelgroep gerichte marketing.
In onze eerdere rapportages hebben wij al aangegeven hoezeer de sector in verandering is. Het tekort aan nieuwe producten, de toenemende druk vanuit investeerders op zowel de prijs als de vraag naar innovatieve geneesmiddelen én de zichtbare verschuiving naar persoonsgerichte gezondheidszorg, leiden tot een geheel andere wijze waarop deze sector zich zal moeten manifesteren.

Het vierde deel uit de PwC Pharma 2020 series: Challenging business models toont aan dat farmaceuten moeten gaan nadenken over nieuwe businessmodellen voor hun organisatie.
Farmaceuten staan aan de vooravond van het moment dat massaal de patenten op hun blockbuster-medicijnen aflopen. Deze bijna lege pijplijn vraagt om andere manieren van zaken doen. Samenwerking, zowel binnen als buiten de branche, wordt het sleutelwoord voor het komende decennium.

In dit vijfde deel uit de PwC Pharma 2020 series: Taxing times ahead? wordt aan de hand van de huidige trends in de farmaceutische industrie ingegaan op de gevolgen hiervan op de belasting. Zo heeft onder andere het veranderende farmaceutische bedrijfsmodel, de groei van gezondheidszorg in opkomende landen en de uitbreiding van farmaceutische producten en diensten gevolgen voor de belasting.Pharma

De farmaceutische industrie staat voor verschillende uitdagingen. Denk aan gedwongen kostenreductie, toenemende concurrentie van over-the-counter producten of e-business. Hoe kunt u het beste op deze ontwikkelingen inspelen? De PwC Global Pharmaceuticals Group heeft veel kennis en expertise op dit gebied en helpt u hier graag bij..

Life sciences

In een life sciences onderneming kunnen de opbrengsten aanzienlijk zijn. Toch gaat de bedrijfsvoering gedurende de ontwikkelingsfase vaak gepaard met grote (financiële) risico’s. Het is raadzaam deze risico’s te beheersen en daarmee de gevolgen tot een minimum te beperken. Hoe doet u dit? De Life Sciences specialisten van PwC kunnen u hierbij van dienst zijn.