Uw uitdagingen zijn onze uitdagingen

Familiebedrijven vormen het kloppend hart van de BV Nederland. Ze zijn traditioneel en innovatief tegelijk, en geven blijk van een groot aanpassingsvermogen. Familiebedrijven hebben een eigen specifieke dynamiek en kennen veelal een diepgewortelde eigen cultuur, normen en waarden. Juist die eigenschappen maken deze bedrijven zo uniek. Familiebedrijven verdienen daarom een prominente positie op de politieke agenda.

PwC is pleitbezorger van het familiebedijf. Wij vragen aandacht voor de positie van familiebedrijven, in de publieke opinie en rechtstreeks bij de wetgever. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in advies aan familiebedrijven om maatwerk te kunnen leveren. Wij helpen u graag de kansen en uitdagingen binnen uw bedrijf te identificeren en te benutten. Met ons wereldwijde kantorennetwerk kunnen wij dat zowel thuis als over de grens. Ons doel is om met een brede en kritische blik de familie, de aandeelhouders en het management te helpen alle kansen te verzilveren.