Executive Reward

View this page in: English
Beloningsoplossingen, marktomstandigheden en bedrijfsstrategie

Het beloningsbeleid van organisaties trekt steeds meer aandacht. En hoe meer belangstelling er voor dit onderwerp is, hoe complexer de materie lijkt te worden. Veranderende wet- en regelgeving en krapte op de arbeidsmarkt maken het vraagstuk van passende beloningen uitdagender dan ooit.

Beloningen moeten gekoppeld zijn aan de genomen risico’s en het behaalde resultaat. Tegelijkertijd moeten beloningen aantrekkelijk genoeg zijn om toptalent aan uw organisatie te binden. Van het beloningsbeleid wordt daarnaast verwacht dat het de kernwaarden en strategische doelstellingen van uw organisatie ondersteunt en dat het rekening houdt met gevoelens die in de samenleving spelen.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan spreken we van een geïntegreerd beloningsbeleid.

Welke beloningsvraagstukken spelen bij uw organisatie?

  • Het beloningsbeleid van uw organisatie sluit niet goed aan bij uw bedrijfsstrategie, bijvoorbeeld als gevolg van een strategische heroriëntatie.
  • U hebt niet het gevoel dat uw beloningsbeleid volledig ‘in control’ is. De juiste governance ontbreekt of uw beloningsbeleid voldoet niet aan nationale -en internationale wetgeving.
  • U hebt ondersteuning nodig bij het formuleren van de jaarlijkse targets en de bijbehorende beloningsvormen.
  • U ziet mogelijkheden voor verbetering van de communicatie van uw beloningsbeleid naar werknemers, aandeelhouders, overheid en publiek.

Zo kunnen wij u helpen

  • Wij bieden een integrale oplossing bij het ontwerp en de implementatie van incentive- en participatieregelingen. Wij brengen de financiële en fiscale gevolgen in kaart en verzorgen de juridische documentatie.
  • Wij borgen de relatie tussen beloning en de geleverde prestatie door het doorrekenen van scenario’s waarbij marktomstandigheden en prestatieniveaus variëren.
  • Wij adviseren over een juiste governance structuur, over efficiënte processen rondom het beloningsbeleid en over internationale aspecten van uw beloningsbeleid vanuit een fiscale, arbeidsrechtelijke en compliance optiek .
  • Wij ondersteunen bij het schrijven van onderdelen van het jaarverslag, zoals het remuneratierapport (onder diverse accounting standaarden).
  • Wij adviseren over de in- en externe communicatie ten aanzien van het beloningsbeleid.
  • Wij verzorgen trainingen over beloningsvraagstukken voor zowel HR functionarissen, directies als raden van commissarissen. Hiermee borgen we de kennis en de deskundigheid binnen organisatie over bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving.

Ons team bestaat uit 25 specialisten waaronder juristen, fiscalisten, economen, accountants, HR- en communicatiespecialisten en psychologen. Door deze combinatie van achtergronden kunnen we u ondersteunen bij de vormgeving van een geïntegreerd beloningsbeleid.