BTW bijeenkomst voor de financiële sector

Wijzigingen op komst voor pensioenbeheer- en uitvoering?

In diverse media zijn berichten verschenen dat overwogen wordt om een einde te maken aan de btw-vrijstelling die vele pensioenuitvoeringsorganisaties toepassen op hun dienstverlening aan pensioenfondsen. Dit is één van de opties die bij de pensioenonderhandelingen in Den Haag op tafel ligt voor de financiering van een kleinere verlaging van de fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw. De verwachte opbrengst van het vervallen van de btw-vrijstelling bij pensioenuitvoerders wordt geraamd op € 100 miljoen. Dit geeft aan dat de gemoeide belangen groot zijn. Als de btw-vrijstelling vervalt, heeft dit veel (en substantiële) gevolgen voor zowel de uitvoeringsorganisaties als voor de pensioenfondsen.

In dit stadium is nog veel onzeker. Of de btw-vrijstelling komt te vervallen en, zo ja, per wanneer, zal waarschijnlijk op (zeer) korte termijn duidelijk worden. Voor het geval het doorgaat zijn er legio fiscale en juridische haken en ogen voor zowel uitvoeringsorganisaties als voor pensioenfondsen. De precieze gevolgen hangen af van de wijze waarop de overheid de btw-vrijstelling wil laten vervallen. Diverse scenario's zijn denkbaar.

Vanwege de potentieel grote financiële belangen is het voor zowel pensioenfondsen als voor de uitvoeringsorganisaties raadzaam om een individuele fiscale, juridische en financiële impactanalyse uit te voeren.

Voorts is vandaag een conclusie van de Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie verschenen (inzake ATP Pension Service A/S). De A-G is van mening dat bedrijfspensioenfondsen gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijn als de begunstigden het beleggingsrisico dragen. Of het Hof de conclusie volgt moet nog blijken. In dat geval komt een btw-vrijstelling van het beheer van pensioenvermogens dichterbij.

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst over de impact van de voorgenomen maatregel over pensioenuitvoering. Ook zullen wij ingaan op de conclusie van de A-G over beheer van pensioenvermogen.

U kunt kiezen voor de bijeenkomst op vrijdag 10 januari 2014 in de middag (van 14.00 - 16.30 uur met aansluitend een borrel) of op woensdag 15 januari 2014 in de ochtend (van 08.30 tot 11.00 uur). De bijeenkomst vindt plaats bij ons op kantoor Westgate 2 (Thomas R. Malthusstraat 5 in Amsterdam).

Programma BTW bijeenkomst op vrijdag 10 januari 2014

13.30 uur Ontvangst & registratie
14.00 uur Welkom & inleiding
14.15 uur Presentatie & interactieve discussie
16.00 uur Samenvatting & Q&A
16.30 uur Netwerkborrel

Vergelijkbaar programma op 15 januari 2014 van 08.30-11.00 uur.

Locatie

PwC kantoor Westgate 2, Thomas R. Malthusstraat 5, Amsterdam

Doelgroep

(Bedrijfs)fiscalisten, VAT Directors & Managers, Tax Directors & Managers, CFO’s, pensioenfondsbestuurders, pensioenuitvoerders, beleidsmedewerkers

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk op vrijdag 3 januari. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met Frans Oomen (088 792 51 56) of Joost Vermeer (088 792 70 35).