Estate Planning

Estate planning, aan u besteed!

In het Nederlands wordt estate planning meestal nalatenschapsplanning genoemd. Niet iets waar u dagelijks bij wilt stilstaan waarschijnlijk, maar waar u toch aandacht aan moet besteden. Met een goed estate plan kunt u namelijk problemen voor uw nabestaanden voorkomen en uw nalatenschap naar eigen inzicht regelen. Estate planning omvat in feite alle maatregelen die u kunt nemen om uw vermogen tijdens uw leven en bij overlijden fiscaal gezien zo voordelig mogelijk over te dragen. Een lastig vraagstuk vaak waarbij u, naast juridische aspecten ook te maken krijgt met fiscaliteit in de vorm van het schenkingsrecht, successierecht en inkomstenbelasting.

Cruciale vraag is voor wie het vermogen uiteindelijk bestemd is. Denk aan partner, kinderen, familie, vrienden of goede doelen. Huwelijkse voorwaarden en uw testament spelen hierbij een hoofdrol. ‘Eens geregeld, blijft geregeld’, wordt vaak gedacht, maar uw persoonlijke situatie, wetgeving en rechtspraak veranderen continu. Een testament kan daardoor ongemerkt verouderen. In de vorm van het successierecht vervalt een deel van uw bezit aan de staat. Om dit deel te beperken is schenken tijdens uw leven een optie. De professionals van PwC bieden u op het totale terrein van estate planning deskundige begeleiding en een advies op maat.

Estate planning is onder te verdelen in verschillende onderwerpen. Een korte opsomming van onderwerpen waarbij onze organisatie up-to-date expertise voor u inzet:

  • Relatievermogensrecht (huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap).
  • Testamenten;
  • Uitvoering van testamenten bij opengevallen nalatenschappen;
  • Schenkingen;
  • Vermogensafwikkeling bij echtscheiding;
  • Levensverzekeringen;
  • Trusts;
  • Opvolging familiebedrijven;
  • Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI, ofwel: schenkingen aan goede doelen)

Estate planning hoeft geen beladen kwestie te zijn. Meer weten? Neem dan contact op.