Wijzigingen in btw-regels voor digitale B2C-diensten

Technologie
Wijzigingen in btw-regels voor digitale B2C-diensten
 

Per 2015 wijzigen de btw-regels voor telecom-, omroep- en e-diensten

Bent u binnen de EU gevestigd en levert u telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten aan consumenten binnen de EU die niet belastingplichtig zijn? Dan veranderen per 1 januari 2015 uw btw-regels. De experts van PwC helpen u deze wijzigingen correct en efficiënt door te voeren.

Wat gaat er veranderen?

Momenteel draagt u als zakelijk dienstverlener btw af in het land waar u gevestigd bent. Vanaf 1 januari 2015 geldt echter het land van de afnemer als plaats voor btw-afdracht.

Voor wie gaat er iets veranderen?

Voorbeelden van zakelijk dienstverleners waarvoor deze wijzigingen gevolgen hebben:

  • aanbieders van telecommunicatiediensten, zoals telefoon en sms;
  • aanbieders van omroepdiensten, zoals radio en televisie;
  • aanbieders van elektronische diensten, zoals softwaredownloads, cloud computing en contentdiensten.

Wat zijn de gevolgen voor u?

Allereerst is het voor u belangrijk vast te stellen waar uw afnemers wonen. Dit is niet altijd even gemakkelijk. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met privacyvraagstukken. Ook zult u waarschijnlijk uw prijzen moeten bijstellen, omdat verschillende EU-landen verschillende btw-tarieven hanteren.

Mini One Stop Shop

Om te voorkomen dat u zich in elk EU-land waar u uw diensten aanbiedt, moet registreren voor btw-doeleinden, wordt het onder bepaalde omstandigheden mogelijk al uw btw-verplichtingen te voldoen vanuit uw eigen lidstaat: de Mini One Stop Shop (MOSS).

Wij bieden nu zekerheid

Elke in de EU gevestigde B2C-dienstverlener moet op korte termijn nagaan wat het effect is van deze btw-wijzigingen. Wij kunnen u daarover zekerheid bieden. Dat doen we op de volgende manier:

  • wij brengen de gevolgen van de wijzigingen in kaart en stellen een stappenplan op;
  • we gaan voor al uw diensten na welke informatie nodig is om de woonplaats van de afnemer vast te stellen;
  • we voeren de noodzakelijke veranderingen door in uw IT- en ERP-systemen;
  • we helpen u bij uw prijsvormingsstrategie, met oog voor de sterk variërende btw-tarieven binnen de EU;
  • we assisteren u met privacygerelateerde onderwerpen, zoals het veilig opslaan van persoonlijke klantgegevens;
  • we zorgen ervoor dat u voldoet aan alle verplichtingen voor uw btw-aangifte.