Ons team

View this page in: English

Chris Durieux

Chris Durieux
 • Deals partner
 • Telefoon: +31 (0) 88 792 39 32
 • Bekijk LinkedIn profiel
 • Email: Chris Durieux
 • Ervaring: Sinds 2000 is Chris werkzaam binnen PwC'sTransaction Services praktijk. Hij is betrokken geweest bij vele transacties in verschillende sectoren, zowel in Nederland als daarbuiten en voor zowel Private Equity als Corporates. De laatste 10 jaar heeft hij zich met name gespecialiseerd in energie gerelateerde transacties en in die periode is Chris nauw betrokken geweest bij de grote transacties rondom Nederlandse energiebedrijven en heeft brede ervaring opgedaan in alle onderdelen van de energie waardeketen.

Victor Frencken

Victor Frencken
 • Tax partner
 • Telefoon: +31 (0) 88 792 39 86
 • Bekijk LinkedIn profiel
 • Email: Victor Frencken
 • Ervaring: Met ruim 15 jaar ervaring adviseer ik klanten over onderwerpen op het gebied van Human Resources. Mijn specialisme betreft het adviseren over alle aspecten rondom internationale mobiliteit, zoals internationale belastingplicht, internationale sociale zekerheid, immigratie en uitzendbeleid. Mijn klantenportefeuille bestaat uit zowel Nederlandse als internationale ondernemingen.

Saskia Hadewegg Scheffer

Saskia Hadewegg Scheffer
 • Tax director
 • Telefoon: +31 (0) 88 792 46 14
 • Bekijk LinkedIn profiel
 • Email: Saskia Hadewegg Scheffer
 • Ervaring: Sinds 2003 adviseer ik klanten op het gebied van indirecte belastingen zoals btw, douanerechten, accijnzen en energiebelasting). Als Director Indirect Tax binnen Tax & HRS praktijk focus ik mij op klanten die actief zijn in de Energy, Utilities en Mining industrie (EU&M) in brede zin, variërend van internationaal opererende olie en gas concerns, toeleveranciers voor de olie- en gas industrie (Oil Field Services), commodity traders tot utilities.

Jeroen van Hoof

Jeroen van Hoof
 • Assurance partner en industry leader
 • Telefoon: +31 (0) 88 792 13 28
 • Bekijk LinkedIn profiel
 • Email: Jeroen van Hoof
 • Ervaring: Als EU&M industry leader en audit partner zet ik mij volledig in voor de (inter)nationale Energy & Utilities omgeving (E&U). Ik maak deel uit van het Internationale Energy Leadership team waarin ik per 1 juli 2012 eindverantwoordelijk ben voor onze Assurance praktijk. Ik ben sinds 1993 werkzaam bij PwC en sinds 2003 partner. Mijn klanten en voormalige klanten bestaan uit Utilities, Netwerkbedrijven en (Global) Upstream ondernemingen, waaronder alle vooraanstaande partijen. Naast mijn rol als auditor heb ik diverse transacties en carve outs begeleid en adviseer ik Nederlandse beleidsmakers en overheden.

Leontine Kiès-Westerik

Leontine Kies-Westerik
 • Principal Manager
 • Telefoon: +31 (0) 88 792 74 20
 • Bekijk LinkedIn profiel
 • Email: Leontine Kiès-Westerik
 • Ervaring: Leontine is sinds 2007 werkzaam bij PwC en focust zich vanuit de Strategy & Operations praktijk van PwC Consulting op de afvalsector. Ze heeft meer dan 7 jaar ervaring in het adviseren van zowel publieke als private partijen in complexe strategische, operationele en organisatorische transformaties. Leontine combineert haar adviesvaardigheden met 10 jaar praktijkervaring in de sector in verschillende commerciële en strategische functies. Ze is tevens voorzitter van de Focusgroep Afval binnen PwC waarin adviseurs, fiscalisten, juristen en accountants samenwerken en waarin de kennis van de sector en ontwikkelingen worden gecombineerd met de verschillende expertisegebieden binnen PwC. Leontine beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van zowel inzameling, recycling als verwerking van afval en heeft een groot netwerk in de Nederlandse afvalsector.

Viviana Kooistra

Viviana Kooistra
 • Assurance partner
 • Telefoon: +31 (0) 88 792 33 53
 • Bekijk LinkedIn profiel
 • Email: Viviana Kooistra
 • Ervaring: Sinds 1995 (en sinds 2008 als partner) heb ik mij binnen de Assurance-praktijk gespecialiseerd in dienstverlening aan (internationale), vaak beursgenoteerde ondernemingen. Deze dienstverlening omvat o.a. de controle van jaarrekeningen, beoordeling van halfjaarcijfers, mvo-verslagen (integrated reporting) en de controle van specifieke verantwoordingen aan toezichthouders. Sinds 2001 heb ik mij gespecialiseerd in de energiesector, en momenteel bestaat mijn cliëntenportefeuille met name uit ondernemingen in de olie- & gas- en electriciteitssector. In de PwC Energiegroep in Nederland vervul ik een aantal expertiserollen, bijvoorbeeld op het gebied van de netwerkbedrijven (electriciteit en gas) en de toeleveranciers aan de olie- & gassector. In 2008 heb ik het Women in Energy netwerk opgericht, dat vrouwen in hoge posities bij energiebedrijven met elkaar in verbinding brengt door middel van bijeenkomsten over energie-gerelateerde onderwerpen.

Paul Nillesen

Paul Nillesen
 • Consulting partner
 • Telefoon: +31 (0) 88 792 72 37
 • Bekijk LinkedIn profiel
 • Email: Paul Nillesen
 • Ervaring: Paul werkt sinds 2004 bij PwC en werd in 2010 partner binnen de Strategy praktijk in Amsterdam. Hij richt zich daarbij op Energy & Utilities (inclusief water en afvalverwerking) en helpt klanten om de veranderende markt te doorgronden, zich daaraan aan te passen en waarde te creëren. Onder zijn klanten bevinden zich nutsbedrijven, investeerders, toezichthouders, wetgevers en NGO's. Daarnaast is Paul verantwoordelijk voor PwC's wereldwijde Renewables Energy praktijk, die bestaat uit meer dan 1.000 mensen.

Roger Quaedvlieg

Roger Quaedvlieg
 • Tax partner
 • Telefoon: +31 (0) 88 792 32 35
 • Bekijk LinkedIn profiel
 • Email: Roger Quaedvlieg
 • Ervaring: Roger is sinds 2009 werkzaam bij PwC en focust zich vanuit de Strategy & Operations praktijk van PwC Consulting op de energy & utility sector. Hij heeft vanuit het thema "duurzame energietransitie" binnen de sector meer dan 10 jaar ervaring met nationale en EU-projectontwikkeling op het snijvlak van publiek en privaat en het aantrekken van bijbehorende publieke financiering. Roger beschikt over een uitgebreid netwerk richting relevante overheidsinstanties in Den Haag en Brussel. Tot zijn klanten behoren zowel gevestigde MNC's als kennisinstellingen en innovatieve midden- en kleinbedrijven. Daarnaast is Roger verantwoordelijk voor het PwC Global Incentive Services-netwerk (GIS).

Ronald Teuthof

Ronald Teuthof
 • Assurance partner
 • Telefoon: +31 (0) 88 792 53 01
 • Bekijk LinkedIn profiel
 • Email: Ronald Teuthof
 • Als professional heb ik mij in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de ondersteuning van organisaties en directies bij brede beheersingsvraagstukken op het gebied van corporate governance, procesbeheersing en IT. Mijn toegevoegde waarde voor organisaties zit met name in de samenhang tussen genoemde deelgebieden. Hierbij concentreer ik mij op de strategische voordelen die bedrijven kunnen halen uit het optimaliseren en efficiënt inrichten van beheersing. Vanaf 2000 heb ik mij toegelegd op de energiesector en met name de utilities en de problematiek rondom fusies, liberalisering, privatisering en vervolgens weer splitsing en overnames. Binnen PwC ben ik werkzaam binnen de business unit Business Assurance Services (BAS) en daarbinnen verantwoordelijk voor een team van ongeveer 25 professionals.

Esther van der Vleuten

Esther van der Vleuten
 • Assurance partner
 • Telefoon: +31 (0) 88 792 36 55
 • Bekijk LinkedIn profiel
 • Email: Esther van der Vleuten
 • Ervaring: Al sinds 1997 ben ik actief als financieel dienstverlener aan klanten in de Energy Utilities & Mining groep. Het gaat hierbij om Assurance-diensten aan het gehele spectrum van de industrie: upstream en downstream multinationale en staatsolie- en gasbedrijven, Nederlandse downstream (terminals en retail) familiebedrijven, energiecentrales in binnen- en buitenland, biobrandstofproducenten, brandstofhandelaren, zonne-energieleveranciers, enz. Dit alles in zowel een Europese (IFRS), Amerikaanse (US GAAP) als Nederlandse (RJ) omgeving, met uiteraard de benodigde kwalificaties.

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen
 • Consulting partner
 • Telefoon: +31 (0) 88 792 75 58
 • Bekijk LinkedIn profiel
 • Email: Jan Willem Velthuijsen
 • Ervaring: Sinds 1999 heeft Jan Willem zich toegelegd op het oprichten van een Competition & Regulation team binnen PwC. Daarnaast heeft hij gewerkt aan verscheidene aan economie gerelateerde opdrachten. Hij heeft ervaring opgedaan binnen verschillende industrieën, waaronder Energy & Utilities, Telecommunicatie, Gezondheidszorg en Transport. In 2013 is hij benoemd tot Chief Economist binnen PwC. Hij zal zich vanuit die rol onder andere bezighouden met de impact van megatrends op organisaties. Naast zijn werk bij PwC is Jan Willem als professor economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Groningen.

Chris Winkelman

Chris Winkelman
 • Tax partner
 • Telefoon: +31 (0) 88 792 36 70
 • Bekijk LinkedIn profiel
 • Email: Chris Winkelman
 • Ervaring: Als partner in PwC’s Tax & HRS praktijk heeft Chris sinds 2000 ervaring in de advisering van nationale en internationale cliënten. Hij heeft een speciale focus op, en veel ervaring met, ondernemingen actief in de Energy, Utilities & Mining sector. Daarnaast heeft Chris veel ervaring met internationale structurering (met name Brazilië, UK, Duitsland en Rusland). Chris adviseert zijn cliënten over hun belastingstrategie, effective tax rate planning, en internationale trading-, lease- en financieringsstructuren. Naast zijn rol van tax partner, geeft Chris leiding aan de tax groep binnen de Energy, Utilities & Mining groep. Deze groep werkt samen met de advisory en assurance collega’s aan de geïntegreerde propositie voor deze industrie, zowel nationaal als grensoverschrijdend.