Women in Energy

Krachtig vrouwennetwerk inspireert energiesector

PwC richtte in 2009 het internationale Women in Energy network op. Hierbinnen kunnen vrouwelijke professionals in de energiesector inspirerende contacten opdoen met vrouwen van buiten de eigen organisatie met dezelfde passie voor de branche. Vanwege de vele positieve reacties wil PwC het netwerk graag uitbouwen.


Women in Energy network

Het Women in Energy network is er voor ambitieuze vrouwen die op managementniveau actief zijn bij bedrijven in olie, gas, elektriciteit, duurzame energie en de toeleveranciers aan de sector. De leden discussiëren over sectorthema’s, delen ervaringen en vinden een netwerk voor mogelijke carrièrestappen.

Uitgebreid netwerk, drukbezochte events

Het netwerk telt inmiddels meer dan tweehonderd enthousiaste leden. De functies variëren van CFO, hoofd internal audit en controller tot Tax- en HR-directors. Zij ontmoeten elkaar op de drukbezochte halfjaarlijkse events. Deze bijeenkomsten vinden - om en om - plaats bij PwC en bij deelnemende bedrijven.

Netwerkevents en paneldiscussies, PwC faciliteert

Op de Engelstalige netwerkbijeenkomsten komen vooraanstaande sprekers aan het woord, zoals commissarissen en leden van raden van bestuur. Ook vinden paneldiscussies plaats. De Women in Energy events staan in het teken van thema’s als duurzame energie, energiehandel en de energiemix van de toekomst. De aanwezigen onderzoeken deze onderwerpen met elkaar in informele break-out-sessies. Door de sectorbrede contacten is PwC de aangewezen partij om dit netwerk te faciliteren.

Meer diversteit betekent meer kwaliteit

PwC wil met het Women in Energy network graag bijdragen aan de versterking van vrouwen op seniorposities, omdat wij geloven dat diversiteit in organisaties de kwaliteit vergroot. Dankzij de vele positieve reacties van deelnemers bouwen we het netwerk de komende tijd graag verder uit.

Informatie en deelname

Hebt u een leidinggevende functie in de energiesector en bent u benieuwd naar de activiteiten van het Women in Energy network? U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Viviana Kooistra-Voorwald.