Waterbedrijven

Kwaliteitsgarantie voor het waterbedrijf

De kwaliteit van het Nederlandse water is hoog en de consument is tevreden over het waterbedrijf. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het PwC-onderzoek ‘Eerst water, de prijs komt later’. In hun streven naar continue kwaliteitsverbetering focussen de waterbedrijven zich mede op de interne organisatie en kostenbeheersing. PwC kan hierbij helpen zodat ook op lange termijn de kwaliteit gegarandeerd is.


Efficiëntere organisatie waterbedrijven

De Nederlandse waterbedrijven concentreren zich op kostenbeheersing en het efficiënter maken van de eigen organisatie. Dit laatste is essentieel nu de wettelijk verplichte benchmarking van activiteiten de prestaties van waterbedrijven verder zichtbaar maakt.

Kostenreducties zonder kwaliteitsverlies

Daarnaast willen waterbedrijven samenwerken op gebieden als industriewater en facturering. Ze slaan grensoverschrijdend de handen ineen en werken binnen Nederland aan de stroomlijning van de waterketen. De grote vraag hierbij is: Hoe zorgt u op korte termijn voor kostenreducties en efficiëntieslagen en hoe waarborgt u op lange termijn de kwaliteit?

Transparantie cruciaal voor het signaleren van verbeterkansen

Om die vraag te beantwoorden, is inzicht in uw financiële en operationele bedrijfsprocessen en in de doelmatigheid van uw bedrijfsvoering cruciaal. Transparantie is immers de basis voor het signaleren van verbeterkansen. De waterspecialisten van PwC helpen u bij uw interne beheersing. Hiermee laat u ook aan uw belanghebbenden zien dat u ‘in control’ bent.

Asset management en ICT

Daarnaast werken onze experts met u aan professioneel asset management, om onder meer in te spelen op de vergrijzing van uw activa en uw personeel. Ook ondersteunt PwC u bij investeringsafwegingen in internet en ICT-toepassingen. Technologie kan weliswaar bijdragen aan procesverbetering, maar hoe beheerst u de veelal nieuwe (beveiligings)risico’s?

Drinkwaterwet

De inrichting van uw bedrijfsprocessen moet aansluiten op wet- en regelgeving. Zo mogen van de Drinkwaterwet geen kruissubsidies bestaan tussen drinkwateractiviteiten en overige activiteiten. Over de consequenties voor uw organisatie denken wij graag met u mee.

Wat is uw visie op het waterbedrijf?

Verder kunnen we u op een veelheid van onderwerpen ondersteunen. Van corporate governance tot subsidiemanagenement. Maar alles begint met uw visie op het waterbedrijf. Welke kant wilt u op? We praten er graag met u over verder. Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op.