Werkprocessen en systemen (Board Services)

Tot de belangrijkste verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen of toezichthouders horen toezicht en advies richting het bestuur. Hierbij is tegenwoordig veel aandacht voor de zogenoemde ‘soft skills’, zoals de manier van communiceren en de vaardigheid standpunten te beïnvloeden.

Een zeer belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de institutionele en procedurele zaken optimaal georganiseerd moeten zijn. Zonder een goed framework komen de soft skills niet uit de verf. Zo’n framework bestaat onder meer uit reglementen van de RvC of RvT, vergaderreglementen, voorbereiding en informatievoorziening en besluitvormingsprocedures.

Uit de praktijk blijkt bovendien het belang van een goed georganiseerde en kwalitatief hoogwaardige support office (al dan niet samen met het bestuur).

Hoe kan PwC u helpen?

Wij hebben gespecialiseerde adviseurs en juristen die u kunnen bijstaan bij:

  • het opstellen en uitwerken van reglementen en protocollen;
  • het beschrijven van rollen en verantwoordelijkheden;
  • het instellen van (kern)commissies;
  • het opstellen van informatie- en besluitvormingsprocedures.