Publicaties

Publicaties op alfabetische volgorde

Publicaties op volgorde van datum (van nieuw naar oud)

Global CEO Survey 2015

Gepubliceerd: 23-02-2015

Jaarlijkse Global CEO Survey van PwC onder 1.344 CEO’s in 68 landen, waaronder Nederland.

 

PwC Nederland Jaarbericht 2013/2014

Gepubliceerd: 18-11-2014

In het Nederlandse jaarverslag 2013/2014 vindt u de recent behaalde resultaten van PwC Nederland.

 

Meer winst uit internal governance

Gepubliceerd: 18-11-2014

Niet alle beursgenoteerde organisaties hebben een interne auditfunctie ingericht. Kennelijk wordt de (meer)waarde verschillend ervaren door bestuurders en commissarissen van die bedrijven. Hun en andere opvattingen over internal audit vindt u in onze rapportage.

 

The Executive Pay Challenge

Gepubliceerd: 15-10-2014

This report includes the key findings of our 2013/2014 remuneration survey among the top 75 listed companies in the Netherlands, i.e. all AEX-, AMX- and AScX-listed companies as at year end 2013.

 

De Evaluatie

Gepubliceerd: 30-09-2014

Dit pocketboekje gaat over zelfevaluatie door de raad van commissarissen.

 

Remuneratie

Gepubliceerd: 30-09-2014

Dit boekje biedt aan de hand van actuele onderwerpen, praktische handvatten voor de vormgeving van en de discussie over beloningen.

 

Klare taal!

Gepubliceerd: 30-03-2014

PwC heeft samen met een aantal andere accountantsorganisaties de nieuwe controleverklaring getest bij een aantal Nederlandse beursfondsen. Met als doel om tot een dialoog met ondernemingen en stakeholders te komen. En, om te onderzoeken op welke punten de internationale voorstellen zouden kunnen worden verbeterd.

 

Global CEO Survey 2014

Gepubliceerd: 28-01-2014

Jaarlijkse Global CEO Survey van PwC onder 1.344 CEO’s in 68 landen, waaronder Nederland.

 

Wet Corporate Governance in werking getreden

Gepubliceerd: 29-07-2013

Op 1 juli is de Wet corporate governance in werking getreden. Naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 leidt deze wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek.

 

Supervisory Board Members

Gepubliceerd: 20-06-2013

In this special we give you an overview of VAT, personal tax and the social security position of Supervisory Board Members per January 1, 2013

 

Evaluatiedocument voor het beoordelen van het functioneren van de externe accountant

Gepubliceerd: 21-03-2013

Evaluatiedocument voor het beoordelen van het functioneren van de externe accountant.

 

Waken over waarde(n)

Gepubliceerd: 03-06-2012

De waarden die van generatie op generatie worden doorgegeven, vormen het belangrijkste erfgoed van familiebedrijven. Hoe worden deze verankerd in de bedrijfscultuur?

 

Sturen op cultuur en gedrag

Gepubliceerd: 14-06-2011

Publieke organisaties moeten voortdurend bewijzen dat ze het maatschappelijke vertrouwen waard zijn. In deze publicatie stellen we dat het succes van deze organisaties groter wordt naarmate zij beter in staat zijn hun maatschappelijke doelstellingen en kernwaarden te verankeren in hun cultuur.

 

Auditcommissies: Toezicht op basis van feiten

Gepubliceerd: 22-02-2011

In de Nederlandse corporate governance code, maar ook in buitenlandse codes is veel aandacht voor auditcommissies. Dit geeft aan dat deze commissies beschouwd worden als een potentieel krachtig instrument om het onafhankelijk toezicht op de financiële verslaggeving en interne beheersing te versterken.

 

De test - Due Diligence voor commissarissen (2e editie)

Gepubliceerd: 21-02-2011

Navraag binnen het netwerk van bevriende commissarissen en bestuurders wordt meestal voldoende geacht om een goed beeld van de nieuwe functie en toekomstige medecommissarissen te krijgen. De test is een hulpmiddel om op een systematische manier de potentiële risico’s zorgvuldiger af te wegen.

 

Invloed en visie van de bestuurssecretaris op effectieve governance

Gepubliceerd: 21-02-2011

De bestuurssecretaris bevindt zich in de coulissen van de macht. Hij is de regisseur van het spel dat corporate governance heet. Zowel in internationaal verband als in het Nederlandse taalgebied is het aantal studies over de rol, de taken en de visie van de bestuurssecretaris echter schaars.

 

Effectieve informatievoorziening

Gepubliceerd: 14-07-2009

Effectieve informatievoorziening is een van de belangrijkste voorwaarden voor effectief toezicht. Anders gezegd: falend toezicht begint vaak met falende informatievoorziening, zoals enkele affaires pijnlijk duidelijk hebben gemaakt.