Publicaties

Wat is de ruimte voor privacy in een transparante wereld?

Vervolgonderzoek naar de impact van het UBO-register op vermogende en ondernemende families in vijftien Europese landen Hoe staat het met de privacy van vermogende families en familiebedrijven door de invoering van een (openbaar) UBO-register? Grote kans op disproportionele inbreuk op privacy.

Mergers & Acquisitions

Dit pocketboekje beschrijft de rol van de commissaris in het Mergers & Acquistions (M&A) proces.

Commissarisbeloning

Een overzicht van de gevolgen van het wetsvoorstel Wet DBA per 1 mei 2016 voor commissarissen.

De commissaris in de publieke sector

De afgelopen jaren hebben bijna alle (semi)publieke organisaties een toezichtmodel ingevoerd dat sterk lijkt op dat van het bedrijfsleven. Wat zijn de ervaringen van de afgelopen jaren met dit governancemodel?

Grip op cultuur en gedrag

In de praktijk worstelen commissarissen nog vaak met het toezicht op cultuur en gedrag. Dit pocketboekje biedt daarvoor een praktische leidraad.

Global CEO Survey 2015

Jaarlijkse Global CEO Survey van PwC onder 1.344 CEO’s in 68 landen, waaronder Nederland.

Meer winst uit internal governance

Niet alle beursgenoteerde organisaties hebben een interne auditfunctie ingericht. Kennelijk wordt de (meer)waarde verschillend ervaren door bestuurders en commissarissen van die bedrijven. Hun en andere opvattingen over internal audit vindt u in onze rapportage.

The Executive Pay Challenge

This report includes the key findings of our 2013/2014 remuneration survey among the top 75 listed companies in the Netherlands, i.e. all AEX-, AMX- and AScX-listed companies as at year end 2013.

Remuneratie

Dit boekje biedt aan de hand van actuele onderwerpen, praktische handvatten voor de vormgeving van en de discussie over beloningen.

De Evaluatie

Dit pocketboekje gaat over zelfevaluatie door de raad van commissarissen.

Klare taal!

PwC heeft samen met een aantal andere accountantsorganisaties de nieuwe controleverklaring getest bij een aantal Nederlandse beursfondsen. Met als doel om tot een dialoog met ondernemingen en stakeholders te komen. En, om te onderzoeken op welke punten de internationale voorstellen zouden kunnen worden verbeterd.

Wet Corporate Governance in werking getreden

Op 1 juli is de Wet corporate governance in werking getreden. Naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 leidt deze wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek.

Supervisory Board Members

In this special we give you an overview of VAT, personal tax and the social security position of Supervisory Board Members per January 1, 2013

Evaluatiedocument voor het beoordelen van het functioneren van de externe accountant

Evaluatiedocument voor het beoordelen van het functioneren van de externe accountant.

Waken over waarde(n)

De waarden die van generatie op generatie worden doorgegeven, vormen het belangrijkste erfgoed van familiebedrijven. Hoe worden deze verankerd in de bedrijfscultuur?

Sturen op cultuur en gedrag

Publieke organisaties moeten voortdurend bewijzen dat ze het maatschappelijke vertrouwen waard zijn. In deze publicatie stellen we dat het succes van deze organisaties groter wordt naarmate zij beter in staat zijn hun maatschappelijke doelstellingen en kernwaarden te verankeren in hun cultuur.

De test - Due Diligence voor commissarissen (2e editie)

Navraag binnen het netwerk van bevriende commissarissen en bestuurders wordt meestal voldoende geacht om een goed beeld van de nieuwe functie en toekomstige medecommissarissen te krijgen. De test is een hulpmiddel om op een systematische manier de potentiële risico’s zorgvuldiger af te wegen.