Films als discussieaanjager

Bekijk deze pagina in: English

Tijdens onze rondetafelbijeenkomsten met commissarissen en toezichthouders, maar ook tijdens workshops die op deze doelgroep zijn gericht, zetten we vaak films in. De scenario’s zijn gebaseerd op aan de werkelijkheid ontleende situaties. De hoofdrolspelers zijn commissarissen die zich voor grote dilemma’s geplaatst zien. De films zijn door PwC in Nederland geproduceerd. ‘Risking it all’ werd in 2009. onderscheiden met een Legal Services Award van de Financial Times in de categorie ‘Most Innovative In-house Laywers Product’.

Onze ervaring leert dat films een uiterst geschikt middel zijn om situaties te illustreren en te verduidelijken en bovendien adequate discussieaanjagers zijn.

More or less

More or Less is een film over het thema fusies en overnames en belicht de rol van de raad van commissarissen hierin en de dilemma's waar zij tegenaan lopen. More or Less is ook een film over board dynamics, over informatievoorziening, mogelijke belangenverstrengeling en de rol van de voorzitter.

The Next Chair

Het bestuur van een groot bouwbedrijf besluit tot een overname. Alleen de voorzitter van de raad van commissarissen is ingelicht. Hoe gaan commissarissen om met de directie? En hoe beoordelen ze hun eigen functioneren?

Losing Control

Een ambitieus maar uit de hand lopend IT-project leidt tot cruciale beslissingen van de commissarissen. Kunnen ze die nemen en past dat bij hun rol?

The Conflict

Zoon volgt vader op in een familiebedrijf waar tegelijkertijd voor de eerste keer een externe investeerder invloed eist. Verschillende belangen en tradities botsen. Wie is de echte baas?

The Crisis

De onderschatting van een mogelijk geval van fraude brengt een bedrijf in aanvaring met toezicht- en aandeelhouders. Hoe reageert het audit committee?

The Merger

De directeuren van twee ziekenhuizen besluiten tot een fusie. Maar past dat in de strategie. En wie bepaalt dat?

Risking it all

Wie moet welke beslissing nemen als er boekhoudfraude en omkoping aan de oppervlakte komen. En is iedereen zich even goed bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid?