Zelfevaluatie

Individuen en organisaties gaan vaak beter presteren als zij regelmatig kritisch kijken naar de manier waarop zij werken en beslissingen nemen. Voor commissarissen is dat niet anders. Evalueren is belangrijk, óók als het goed gaat met de onderneming of organisatie en het – in ieder geval ogenschijnlijk – goed gaat met het toezicht. Hoe goed het gaat, komt vaak pas na voren in tijden van spanning en crisis, maar dan ontbreekt meestal de afstand (en de tijd) die nodig is om een degelijke evaluatie uit te voeren.
  • (Zelf)evaluatie is een gezamenlijk proces van terugkijken, reflecteren, beoordelen en leren. In de publicatie De Evaluatie worden u handvatten en best practices geboden om het evaluatieproces in goede banen te leiden. Ook is er een vragenlijst ontwikkeld die u kunt hanteren bij de zelfevaluatie.
  • Geschiktheidstoets voor leden van de raad van commissarissen. Ruud Kok over geschiktheidstoets voor leden van de raad van commissarissen
  • De test, bestaande uit een CD-rom en een bijbehorend boekwerkje, is een due dilligence voor commissarissen die een commissariaat overwegen of (willen) continueren.

Films

The Next Chair

Het bestuur van een groot bouwbedrijf besluit tot een overname. Alleen de voorzitter van de raad van commissarissen is ingelicht. Hoe gaan commissarissen om met de directie? En hoe beoordelen ze hun eigen functioneren?