Toezicht houden op: Risicomanagement en fraude

Risicomanagement

Fraude

  • Fraude – of liever de preventie daarvan – is een onderwerp dat bij uitstek thuishoort op de agenda van commissarissen of toezichthouders.
    Global Economic Crime Survey 2011

Films

The Crisis

De onderschatting van een mogelijk geval van fraude brengt een bedrijf in aanvaring met toezicht- en aandeelhouders. Hoe reageert het audit committee?


Risking it all

Wie moet welke beslissing nemen als er boekhoudfraude en omkoping aan de oppervlakte komen. En is iedereen zich even goed bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid?