Organisatie van de board

Organisatie van de boardHet functioneren en de inrichting van een board kent een organisatorische en een relationele kant. De taken en bevoegdheden van commissarissen en toezichthouders staan in algemene zin beschreven in de wet en codes en in eigen reglementen en protocollen. Een goed functioneren van de board is echter niet alleen daarvan afhankelijk. Het gaat evenzeer om de manier waarop mensen in een raad met elkaar omgaan. Deze ‘board dynamics’ krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht.