Toezicht houden op: Innovatie en technologie

Technologische ontwikkelingen en innovaties vinden plaats in een verbluffend hoog tempo en kansen lijken grenzeloos. Bedrijven die deze kansen benutten, worden winnaars. Binnen de onderneming is dan wel visie en kennis van technologie op hoog niveau noodzakelijk. Bestuurders moeten beseffen dat technologie in toenemende mate de bedrijfsvoering gaat bepalen. Vaak ontbreekt deze kennis en verantwoordelijkheid binnen het bestuur. Voor de raad van commissarissen ligt hier een taak om toe te zien dat deze vereiste wel wordt ingevuld.
  • Innovatie is de manier om uit de crisis te komen en tegelijkertijd een antwoord te geven op grote maatschappelijke uitdagingen. Hoe kunnen organisaties innovatie zelf écht aanpakken in de praktijk? Suzanne Keijl, partner risk assurance bij PwC, pleit voor een combinatie van sociale en technologische innovatie. Lees meer in het PwC Actueel artikel: Meer aandacht voor sociale innovatie.
  • Innovatie is een belangrijke aanjager voor groei en daarmee voor het lange-termijnsucces van organisaties. Onderzoek van PwC toont aan dat de kans op succes aanzienlijk vergroot als innovatie gestructureerd wordt aangepakt. Lees meer in het PwC Actueel artikel: Innoveren kan je leren.
  • 10Minutes on essential business issues, op deze site van PwC United States zijn actuele artikelen te vinden over o.a. Governance, Innovation and technology, Risks, Strategy and growth.
  • Een artikel waarin beschreven wordt dat digital transformation niet om techniek draait, maar om een grote maatschappelijke verandering waarin juist de vraag naar producten en diensten centraal staat. Machtige consument is ‘driver’achter transformatie van bedrijven

Films

losing control

Losing Control

Een ambitieus maar uit de hand lopend IT-project leidt tot cruciale beslissingen van de commissarissen. Kunnen ze die nemen en past dat bij hun rol?