Toezicht houden op: Innovatie en technologie

Technologische ontwikkelingen en innovaties vinden plaats in een verbluffend hoog tempo en kansen lijken grenzeloos. Bedrijven die deze kansen benutten, worden winnaars. Binnen de onderneming is dan wel visie en kennis van technologie op hoog niveau noodzakelijk. Bestuurders moeten beseffen dat technologie in toenemende mate de bedrijfsvoering gaat bepalen. Vaak ontbreekt deze kennis en verantwoordelijkheid binnen het bestuur. Voor de raad van commissarissen ligt hier een taak om toe te zien dat deze vereiste wel wordt ingevuld.
losing control

Losing Control

Een ambitieus maar uit de hand lopend IT-project leidt tot cruciale beslissingen van de commissarissen. Kunnen ze die nemen en past dat bij hun rol?