Toezicht houden op: Financiering

Het is als commissaris belangrijk om te weten wat de verschillende financieringsalternatieven zijn en om altijd alle opties met elkaar te blijven vergelijken en te combineren. Liquiditeit is er meer dan genoeg, maar meer versnipperd en grillig dan vóór de financiële -en landencrisis. Een goede spreiding van financiering, zowel qua bronnen als qua looptijd, is belangrijker geworden. Welke kritische vragen moet een commissaris stellen om te toetsen of de ondernemingsfinanciering gewaarborgd is?
  • De pan-Europese Debt & Capital Advisory groep heeft een 3-maandelijkse update ontwikkeld die in één oogopslag inzage geeft in de huidige marktomstandigheden op de financieringsmarkten. De meest recente update focust zich op de Europese markt voor Leveraged Loans, High Yield Bonds, Corporate Loans & Bonds en Shipping Finance.
    In the debt markets - Insights into current market conditions
  • Verslag van de commissarissenbijeenkomst strategie-executie; Ook bij uitvoering strategie spelen commissarissen een belangrijke rol.
    (Her-)financieren in tijden van crisis - november 2012