Toezicht houden op: Financiering

Het is als commissaris belangrijk om te weten wat de verschillende financieringsalternatieven zijn en om altijd alle opties met elkaar te blijven vergelijken en te combineren. Liquiditeit is er meer dan genoeg, maar meer versnipperd en grillig dan vóór de financiële -en landencrisis. Een goede spreiding van financiering, zowel qua bronnen als qua looptijd, is belangrijker geworden. Welke kritische vragen moet een commissaris stellen om te toetsen of de ondernemingsfinanciering gewaarborgd is?