Toezicht houden op: Familiebedrijven

De governance van familiebedrijven heeft een eigen dynamiek. Aandeelhouderschap en bestuur staan dicht bij elkaar. De vraag is of familiebedrijven een (formele) raad van commissarissen of (meer informele) raad van advies nodig hebben en wie daar zitting in moet hebben. De belangrijkste vragen waar die raad dan voor staat: Hoe is de opvolging geregeld? Welke plaats neemt de familie in de bestuursstructuur? En hoe is de continuïteit van de relatie met de aandeelhouder geregeld?
  • Family Business Survey 2014 – Nederland. Familiebedrijven zijn essentieel voor de Nederlandse economie. Ze vertegenwoordigen bijna 70% van alle Nederlandse bedrijven. Uit maatschappelijk oogpunt is het cruciaal dat het Nederlandse familiebedrijf sterk en gezond blijft.
  • Global Family Business Survey 2014. Family businesses remain a dynamic and resilient segment. But competition more intense, price pressures growing, speed of change accelerating. And succession is more hazardous than ever, with only 16% claiming to have a robust succession process.
  • Uit onderzoek van Economische Zaken blijkt dat in Nederland ruim 40.000 directeuren op het punt staan om hun familiebedrijf over te dragen aan hun kinderen. Lees meer in het PwC Actueel artikel: Opvolgingsgolf binnen het familiebedrijf vergt uitvoerige planning.
  • PwC heeft onderzoek gedaan onder 200 ‘next generation’ familieleden in 21 landen naar de gevolgen voor een familiebedrijf bij de overgang van de ene generatie naar de volgende. Dit onderzoek heeft geleid tot de publicatie van Bridging the gap, handing over the family business to the next generation.
  • Het familiestatuut - Zonder kernwaarden geen opvolging
  • Nederlandse familiebedrijven hebben moeite met het aantrekken van financiering. Ruim een kwart van de familiebedrijven zien financiering als belangrijkste probleem in de komende 12 maanden. Lees meer in de publicatie: Financieringsvraagstuk nog steeds grootste prioriteit voor familiebedrijven.
  • PwC interviewde 93 eigenaren, opvolgers en commissarissen van hele verschillende familiebedrijven over het belang van van de verankering van familiewaarden in hun onderneming en de dilemma’s die daaruit voortkomen. Lees meer in de publicatie: Waken over waarde(n)

Films

The Conflict

Zoon volgt vader op in een familiebedrijf waar tegelijkertijd voor de eerste keer een externe investeerder invloed eist. Verschillende belangen en tradities botsen. Wie is de echte baas?