Toezicht houden op: Familiebedrijven

De governance van familiebedrijven heeft een eigen dynamiek. Aandeelhouderschap en bestuur staan dicht bij elkaar. De vraag is of familiebedrijven een (formele) raad van commissarissen of (meer informele) raad van advies nodig hebben en wie daar zitting in moet hebben. De belangrijkste vragen waar die raad dan voor staat: Hoe is de opvolging geregeld? Welke plaats neemt de familie in de bestuursstructuur? En hoe is de continuïteit van de relatie met de aandeelhouder geregeld?
  • Uit onderzoek van Economische Zaken blijkt dat in Nederland ruim 40.000 directeuren op het punt staan om hun familiebedrijf over te dragen aan hun kinderen. Lees meer in het PwC Actueel artikel: Opvolgingsgolf binnen het familiebedrijf vergt uitvoerige planning.
  • PwC heeft onderzoek gedaan onder 200 ‘next generation’ familieleden in 21 landen naar de gevolgen voor een familiebedrijf bij de overgang van de ene generatie naar de volgende. Dit onderzoek heeft geleid tot de publicatie van Bridging the gap, handing over the family business to the next generation.
  • Het familiestatuut - Zonder kernwaarden geen opvolging
  • PwC interviewde 93 eigenaren, opvolgers en commissarissen van hele verschillende familiebedrijven over het belang van van de verankering van familiewaarden in hun onderneming en de dilemma’s die daaruit voortkomen. Lees meer in de publicatie: Waken over waarde(n)

Films

The Conflict

Zoon volgt vader op in een familiebedrijf waar tegelijkertijd voor de eerste keer een externe investeerder invloed eist. Verschillende belangen en tradities botsen. Wie is de echte baas?