Toezicht houden op: Familiebedrijven

De governance van familiebedrijven heeft een eigen dynamiek. Aandeelhouderschap en bestuur staan dicht bij elkaar. De vraag is of familiebedrijven een (formele) raad van commissarissen of (meer informele) raad van advies nodig hebben en wie daar zitting in moet hebben. De belangrijkste vragen waar die raad dan voor staat: Hoe is de opvolging geregeld? Welke plaats neemt de familie in de bestuursstructuur? En hoe is de continuïteit van de relatie met de aandeelhouder geregeld?

 • Volgens de nieuwe regelgeving wordt registratie verplicht voor grootaandeelhouders met een belang van meer dan 25% in een personenvennootschap (zoals een VOF) of een rechtspersoon (BV of NV). Dit volgt uit de EU-richtlijn ‘tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’ (4e EU-antiwitwasrichtlijn). De EU-lidstaten, waaronder Nederland, moeten het UBO-register vóór 27 juni 2017 in hun nationale wetgeving invoeren. Met het rapport 'Op zoek naar de balans tussen transparantie en privacy' informeren wij u graag over de gevolgen van het UBO-register en hoe de bredere Europese context er uit ziet.
 • Om de continuïteit van het familiebedrijf te stimuleren, zijn in de belastingwetgeving regelingen opgenomen voor bedrijfsopvolging. Deze regelingen staan onder politieke druk. Lees meer in het Spotlight artikel: Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk.
 • Er wordt veel door adviseurs over gesproken en een enkele keer wordt de term ook door het familiebedrijf zelf gebruikt. Blog - Wat is governance in het familiebedrijf?
 • In 2007 trad Kommer Damen terug als CEO van Damen Shipyards, het familiebedrijf dat hij groot maakte. PwC-partner Renate de Lange praat met hem over zijn functie als chairman, en de keuze voor een one-tier board. ‘Dit is de meest ideale oplossing voor een bedrijf waarin de DGA actief betrokken wil blijven.’ Interview met Kommer Damen.
 • Op basis van een nieuwe concept Europese richtlijn worden familiebedrijven verplicht om hun grootaandeelhouders te laten inschrijven in een openbaar register. Lees meer in het PwC Actueel artikel: Familiebedrijven moeten grootaandeelhouders verplicht registreren.
 • Registratie wordt verplicht voor grootaandeelhouders met een belang van meer dan 25% in een personenvennootschap (zoals een VOF) of een rechtspersoon (BV of NV). Lees meer in het PwC Actueel artikel: Register grootaandeelhouders komt dichterbij.
 • Het voortbestaan van bijna meer dan de helft van de familiebedrijven in ons land komt in gevaar als de overdracht van zulke bedrijven zwaarder belast wordt. Dat zei PwC-partner Renate de Lange onlangs in De Financiële Telegraaf. Lees meer ‘Vrees voor forse belasting bij overdracht’.
 • Vijf thema’s binnen het familiebedrijf’ van PwC. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het cruciaal dat familiebedrijven gezond blijven. Uit onze Family Business Survey 2014 blijkt dat de grootste uitdagingen hierbij zijn: de beschikbaarheid van financiering, governance, technologische innovatie, filantropie en het aantrekken van gekwalificeerde werknemers.
 • "West-Europa trekt één lijn bij overdracht familiebedrijven - Onderzoek naar de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen in West-Europa". PwC pleit voor behoud van de Nederlandse fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen om de balans binnen Europa niet te verstoren.
 • Family Business Survey 2014 – Nederland. Familiebedrijven zijn essentieel voor de Nederlandse economie. Ze vertegenwoordigen bijna 70% van alle Nederlandse bedrijven. Uit maatschappelijk oogpunt is het cruciaal dat het Nederlandse familiebedrijf sterk en gezond blijft.
 • Global Family Business Survey 2014. Family businesses remain a dynamic and resilient segment. But competition more intense, price pressures growing, speed of change accelerating. And succession is more hazardous than ever, with only 16% claiming to have a robust succession process.
 • Uit onderzoek van Economische Zaken blijkt dat in Nederland ruim 40.000 directeuren op het punt staan om hun familiebedrijf over te dragen aan hun kinderen. Lees meer in het PwC Actueel artikel: Opvolgingsgolf binnen het familiebedrijf vergt uitvoerige planning.
 • PwC heeft onderzoek gedaan onder 200 ‘next generation’ familieleden in 21 landen naar de gevolgen voor een familiebedrijf bij de overgang van de ene generatie naar de volgende. Dit onderzoek heeft geleid tot de publicatie van Bridging the gap, handing over the family business to the next generation.
 • Het familiestatuut - Zonder kernwaarden geen opvolging
 • Nederlandse familiebedrijven hebben moeite met het aantrekken van financiering. Ruim een kwart van de familiebedrijven zien financiering als belangrijkste probleem in de komende 12 maanden. Lees meer in de publicatie: Financieringsvraagstuk nog steeds grootste prioriteit voor familiebedrijven.
 • PwC interviewde 93 eigenaren, opvolgers en commissarissen van hele verschillende familiebedrijven over het belang van van de verankering van familiewaarden in hun onderneming en de dilemma’s die daaruit voortkomen. Lees meer in de publicatie: Waken over waarde(n)

Films

 

The Conflict

Zoon volgt vader op in een familiebedrijf waar tegelijkertijd voor de eerste keer een externe investeerder invloed eist. Verschillende belangen en tradities botsen. Wie is de echte baas?