Toezicht houden op: Familiebedrijven

De governance van familiebedrijven heeft een eigen dynamiek. Aandeelhouderschap en bestuur staan dicht bij elkaar. De vraag is of familiebedrijven een (formele) raad van commissarissen of (meer informele) raad van advies nodig hebben en wie daar zitting in moet hebben. De belangrijkste vragen waar die raad dan voor staat: Hoe is de opvolging geregeld? Welke plaats neemt de familie in de bestuursstructuur? En hoe is de continuïteit van de relatie met de aandeelhouder geregeld?

  • De Familieraad – de brug tussen generaties. In deze publicatie komt uitgebreid aan bod hoe een succesvolle familieraad kan worden neergezet: van het kiezen van een voorzitter en de juiste voorbereiding tot aan de vervolgacties na afloop van de familieraad.
  • Family Business Matters app van PwC
    Met deze app heeft u als familie of bedrijf de mogelijkheid om zelf uw familiestatuut samen te stellen rondom verschillende thema's waaronder ook het thema governance. Ook kunt u wisselende actuele nieuwsberichten en publicaties rondom familievermogen lezen en video’s bekijken.
  • Volgens de nieuwe regelgeving wordt registratie verplicht voor grootaandeelhouders met een belang van meer dan 25% in een personenvennootschap (zoals een VOF) of een rechtspersoon (BV of NV). Dit volgt uit de EU-richtlijn ‘tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’ (4e EU-antiwitwasrichtlijn). De EU-lidstaten, waaronder Nederland, moeten het UBO-register vóór 27 juni 2017 in hun nationale wetgeving invoeren. Met het rapport 'Op zoek naar de balans tussen transparantie en privacy' informeren wij u graag over de gevolgen van het UBO-register en hoe de bredere Europese context er uit ziet.
  • Om de continuïteit van het familiebedrijf te stimuleren, zijn in de belastingwetgeving regelingen opgenomen voor bedrijfsopvolging. Deze regelingen staan onder politieke druk. Lees meer in het Spotlight artikel: Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk.
  • Er wordt veel door adviseurs over gesproken en een enkele keer wordt de term ook door het familiebedrijf zelf gebruikt. Blog - Wat is governance in het familiebedrijf?
  • PwC heeft onderzoek gedaan onder 200 ‘next generation’ familieleden in 21 landen naar de gevolgen voor een familiebedrijf bij de overgang van de ene generatie naar de volgende. Dit onderzoek heeft geleid tot de publicatie van Bridging the gap, handing over the family business to the next generation.
  • Het familiestatuut - Zonder kernwaarden geen opvolging
  • PwC interviewde 93 eigenaren, opvolgers en commissarissen van hele verschillende familiebedrijven over het belang van van de verankering van familiewaarden in hun onderneming en de dilemma’s die daaruit voortkomen. Lees meer in de publicatie: Waken over waarde(n)

Films

 

The Conflict

Zoon volgt vader op in een familiebedrijf waar tegelijkertijd voor de eerste keer een externe investeerder invloed eist. Verschillende belangen en tradities botsen. Wie is de echte baas?