Aanstellen, belonen en ontslaan

De raad van commissarissen of toezichthouders is de werkgever van het management en dus moet deze alle taken vervullen die daarbij horen. Daaronder vallen successieplanning, selectie en benoeming, coachen, beoordelen en belonen. Met name belonen trekt veel maatschappelijke belangstelling.
  • Verantwoord beloningsbeleid kan gaan meespelen bij de gunning van overheidsopdrachten aan private bedrijven. Commissarissen moeten daarom transparant zijn over het beloningsbeleid en beloningsprikkels bespreekbaar maken. Lees meer in het PwC Actueelartikel: Overheid kan ook als inkoper bonuscultuur gaan indammen.
  • Pocketboekje Remuneratie - Waarom is een goed beloningsbeleid zo complex? Dit boekje over remuneratie biedt aan de hand van actuele onderwerpen praktische handvatten voor raden van commissarissen om de discussie over beloningen vorm te geven.
  • The Executive Pay Challenge is een publicatie waarin de uitkomsten beschreven worden van een onderzoek uitgevoerd door PwC naar remuneratie van bestuursleden van de top 75 beursgenoteerde bedrijven in Nederland.

Governance update - columns van onze beloningsspecialist Paula Kager