Dienstverlening voor commissarissen en toezichthouders

View this page in: English

Een commissariaat of toezichthouderschap is niet meer iets wat ‘je er even bij doet’. Commissarissen en toezichthouders hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een aanscherping van de verantwoordelijkheden en een grotere publieke belangstelling voor hun functioneren. De breed gevoelde onvrede over de gang van zaken bij een aantal bedrijven en instellingen heeft tegelijkertijd geleid tot een herwaardering van de functie. Toezicht, of het nu is op het bedrijfsleven of op de (semi)publieke sector, vereist daarom activiteit en professionaliteit.

Daarbij hoort dat raden van toezicht of commissarissen periodiek kritisch kijken naar hun functioneren, individueel en als team (Board Assessment). Ook de boardprocessen en -systemen behoeven soms aanpassing of verbetering (Board Improvement). Daarnaast is opleiding essentieel voor het functioneren van het toezicht, zowel op het gebied van specifieke governance thema’s als op het terrein van actuele ondernemingsthema’s (Board Education.

Om raden van commissarissen en raden van toezicht hierbij te ondersteunen heeft PwC het Corporate Governance Centre ingericht.

Dit expertisecentrum bestaat uit PwC-professionals met kennis en ervaring op het gebied van remuneratie, zelfevaluatie, audit committees, governance reporting, cultuur en gedrag en juridische structurering. Ons doel is een bijdrage te leveren aan goed bestuur en de verdergaande professionalisering van het commissariaat.

We hebben drie expertisegebieden waarmee we raden van commissarissen ondersteunen:

Board Assessment

We helpen raden van commissarissen kritisch naar hun eigen functioneren en prestaties te kijken, zowel door onafhankelijk onderzoek te doen als door het faciliteren van (zelf)evaluaties.

Board Improvement

We helpen raden van commissarissen bij het structureren van werkprocessen op de volgende terreinen: risicobeheersing en controlesystemen, de werkgeversol (zoals het beloningsbeleid) en werkprocessen en systemen (zoals reglementen, informatievoorziening).

Board Education

We leveren een bijdrage aan de educatie van commissarissen en toezichthouders, vaak in samenwerking met universiteiten en business schools. Naast ons relatieprogramma ‘Commissarissenontmoetingen’ ontwikkelen we publicaties over governance en bieden we trainingen aan over uiteenlopende onderwerpen als strategie, risicomanagement, IFRS en financiering.

Voor leden van raden van commissarissen van onze belangrijkste relaties hebben we de PwC commissarissenontmoetingen opgezet. Binnen dit halfjaarlijkse -besloten- programma organiseren wij rondetafel-bijeenkomsten over actuele onderwerpen. De deelnemende commissarissen kunnen in gesprek gaan met experts en kennis en best practices delen met collega-commissarissen en -toezichthouders.