De werkgeversrol

De Nederlandse corporate governancecode zegt dat de raad van commissarissen verantwoordelijk is voor het benoemen(en eventueel ontslaan) van bestuurders. Daarmee is de raad in feite een werkgever van het management en moet deze dus ook alle taken vervullen die daarbij horen. Daaronder vallen successieplanning, selectie en benoeming, coachen, beoordelen en natuurlijk belonen.

Vooral belonen is een moeilijk onderwerp. Media berichten steeds vaker kritisch over topsalarissen en brengen details van salaris- en bonusregelingen naar buiten. Commissarissen en toezichthouders hebben echter niet alleen te maken met de maatschappelijke gevoeligheden rond beloning, maar ook met een arbeidsmarkt waar het moeilijk is bestuurders met specifieke vaardigheden en kwaliteiten te rekruteren.

Hoe kan PwC helpen?

Hoe balanceren toezichthouders op het koord van wat maatschappelijk geaccepteerd is en wat noodzakelijk is om de gestelde doelen te bereiken, in overeenstemming met het risicoprofiel van de onderneming? PwC beschikt over specialisten die helpen bij:

  • het structureren van een beloningspakket dat concurrerend is in de markt en dat zich kan meten met de best practices op het gebied van corporate governance;
  • de fiscale, juridische, financiële en accountingvraagstukken rond beloning;
  • het ontwerpen en invoeren van prestatiegerichte beloningsregelingen;
  • het opstellen van scenarioanalyses in verband met variabele beloningsregelingen en het vertalen van de uitkomsten van deze analyses voor het vaststellen en meten van prestatiedoelstellingen;
  • het toetsen van de rapportage en verantwoording hierover in het jaarverslag (remuneratierapport) aan wet- en regelgeving en de Nederlandse corporate governancecode;
  • het transparant en inzichtelijk maken van het gevoerde beloningsbeleid naar andere stakeholders;
  • het ontwerpen en implementeren van pensioenregelingen;
  • het aanreiken van instrumenten aan de remuneratiecommissie om beloningen beter te beheersen (‘in control’ zijn op het gebied van executive beloningen).