Commissarissenontmoetingen

View this page in: English

Aan de ronde tafel

PwC organiseert zowel in het voorjaar als in het najaar speciaal voor commissarissen en toezichthouders een reeks bijeenkomsten waarin actuele onderwerpen centraal staan. Deze bijeenkomsten - meestal in de vorm van rondetafelsessies - zijn besloten en kleinschalig. Deelname is op uitnodiging. Door voor deze opzet te kiezen, geven wij onze gasten de mogelijkheid openhartig en vertrouwelijk ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen en hun persoonlijke netwerk uit te breiden.

Onderwerpen

Wij kiezen voor onze onderwerpen die zoveel mogelijk aansluiten bij de informatiebehoefte van commissarissen. Dit kunnen zowel governance- of meer algemene thema’s zijn die de commissarissen raken. De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld meermalen aandacht besteed aan de vraag hoe commissarissen en toezichthouders onafhankelijk kunnen opereren van de directies waarvan ze tegelijkertijd voor hun informatievoorziening afhankelijk zijn. Maar ook thema’s als duurzaamheid, strategie en gedrag en cultuur staan regelmatig op de agenda.
De bijeenkomsten worden ingeleid door of onze eigen vakspecialisten of door een externe spreker die deskundig en ervaren is op een bepaald gebied.