Board Education

De Nederlandse corporate governancecode schrijft voor dat raden van commissarissen zorgdragen voor een adequate educatie van de leden. Onze experts werken nauw samen met universiteiten en business schools op dit gebied.

Met Insead hebben wij een partnership gesloten waarbij wij samen werken aan een internationaal non-executive director programma. Als kennisorganisatie leveren we ook op veel andere manieren een bijdrage aan de boardeducatie.

Publicaties

Onder de noemer Boardroom professional development brengen we regelmatig publicaties uit, specifiek gericht op commissarissen en toezichthouders. Hierin staat de praktische bruikbaarheid voorop. Deze publicaties zijn kosteloos verkrijgbaar.

Commissarissenontmoetingen

Wij organiseren in het voor- en najaar exclusieve rondetafelbijeenkomsten voor commissarissen en toezichthouders. Hierin staan onderwerpen centraal die aansluiten op de informatiebehoefte van de bezoekers en die zoveel mogelijk inspelen op de actualiteit. Daarmee stimuleren wij het debat over de invulling van het toezichthouderschap. Ook dat gebeurt zo veel mogelijk aan de hand van concrete, aan de werkelijkheid ontleende casussen. Een aantal van deze praktijkdilemma’s hebben we verwerkt in door PwC zelf ontwikkelde films. Deze worden ingezet als uitgangspunt van discussies rond vragen als ‘Kan dat bij u ook gebeuren?’ en ‘Wat zou u doen?’.

Ook kunnen de deelnemende commissarissen en toezichthouders in gesprek gaan met experts en kennis en best-practices delen met collega-commissarissen. Een overzicht van het meest actuele programma vindt u hier.

Trainingen

Wij bieden Raden van Commissarissen danwel de individuele leden van de raad op maat gesneden (inhouse)trainingen aan over een reeks van onderwerpen. Wij reiken hierbij zoveel mogelijk praktische handvatten aan, onder meer over het vertalen van bepalingen uit codes naar de governance binnen ‘uw’ bedrijf of organisatie. Wij brengen verder uw kennis op het gewenste peil als het gaat om ondernemingsspecifieke thema’s zoals strategie, risicomanagement, IFRS, financiering, duurzaamheid en fiscaliteit.