Board Assessment

Organisaties en individuen gaan beter presteren als zij regelmatig kritisch kijken naar hun eigen functioneren en prestaties. Voor commissarissen en toezichthouders is dat niet anders. Wij helpen raden van commissarissen hierbij, zowel door onafhankelijk onderzoek te doen naar het functioneren van de raad als door het faciliteren van (zelf)evaluaties. Wij richten ons dan niet uitsluitend op de formelere kant van de raad - op de institutionele en procedurele zaken - maar vooral ook op de relationele en de individuele dimensie.

Alle codes op het gebied van corporate governance schrijven voor dat commissarissen eens per jaar de prestaties van zowel de raad als geheel als van de individuele leden evalueren. PwC helpt daarbij.

Wij reiken ook andere onderzoeksinstrumenten aan om informatie te genereren die het interne toezicht helpt bij haar taakvervulling. Zo hebben wij bijvoorbeeld PwC’s Culture Assessment ontwikkeld. Dit is een onderzoeksaanpak die inzicht geeft in de mate waarin de werkelijke organisatiecultuur in lijn is met de gewenste cultuur en waar die uit elkaar liggen.

We helpen ook bij medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken en bij audits en doorlichtingen.