Transformatie van uw businessmodel

Van strategie naar realisatie

Past de manier waarop uw organisatie is ingericht nog bij de economische en maatschappelijke werkelijkheid van vandaag en morgen? Nu de economie er niet zo rooskleurig voor staat, komen verborgen gebreken uit de tijden van hoogconjunctuur naar buiten. PwC helpt u bij transformaties van uw organisatie- en businessmodel, zodat u uw strategie zo gericht mogelijk kunt uitvoeren.

Efficiënt businessmodel

Wij helpen u met een efficiënt businessmodel, zodat u snel en goed kunt reageren op kansen en bedreigingen. Een model waarmee u uw strategie omzet in werkelijkheid, tegen de minste kosten. Zo simpel mogelijk. Met de juiste informatievoorziening en in lijn met uw juridische en fiscale structuur.

Simpel + snel = meer succes

De inrichting van uw organisatie (het businessmodel) bepaalt sterk het succes van uw strategie. Hoe snel loopt uw besluitvorming en hoe hoog zijn uw kosten?

  • Sterk gedecentraliseerde bedrijfsprocessen vertragen de besluitvorming: elk besluit moet op het niveau van land of bedrijfsonderdeel genomen worden.
  • Ook gefragmenteerde ondersteunende diensten zijn vertragend en duur.
  • Bovendien kan de inrichting van uw bedrijf ervoor zorgen dat u onnodige juridische, compliance- of belastingrisico’s loopt en u hoge overhead- en belastingkosten hebt.

Samen met u én uw mensen

Een nieuw businessmodel raakt iedereen in uw organisatie. Daarom vinden wij goede samenwerking zo belangrijk: met u én met alle stakeholders. Want het gaat alleen vliegen als iedereen ziet dat het anders moet en hoe het beter kan. Vandaar dat onze aanpak er zo uitziet:

  • U leren begrijpen: We nemen ruim de tijd om uw strategische doelen en drivers te leren kennen, en er achter te komen wat u wilt veranderen.
  • Samen met u geschikte opties ontwikkelen:  Zo komen we tot een opzet voor een toekomstig businessmodel, dat kan rekenen op steun van uw stakeholders. U benut onze kennis van de modellen van gelijkwaardige organisaties en we hebben ruime juridische en fiscale expertise in huis.
  • Toekomstig model uitwerken:  Binnen vier tot zes weken kunnen we u een gedetailleerd model voorleggen. We geven u zicht op wat dit voor u betekent, helpen u de redenen voor een nieuw model uit te leggen en stellen samen met u een globaal transitieplan op.
  • Blijvende verandering doorvoeren:  Als u besluit de plannen door te zetten, gaan we volgens onze beproefde methodologie aan de slag om een blijvende, breed gedragen verandering door te voeren. Zodat uw mensen ook na ons vertrek op de nieuwe manier blijven werken.

We gaan graag met u in gesprek

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de mogelijkheden voor uw businessmodel.