Bruikbare inzichten met Big Data

‘Intelligence at the moment’ voor goede strategische beslissingen

Big DataBig Data belooft intelligence at the moment: waardevolle informatie en inzichten die beschikbaar zijn waar en wanneer u die nodig hebt, uit interne en externe bronnen. Met die inzichten kunt u betere strategische én operationele beslissingen nemen en de organisatie bijsturen waar nodig.

Slimme inzet van Big Data kan veel waarde opleveren. Strategische en operationele plannen krijgen een veel bredere kwantitatieve onderbouwing. Marketing kan veel preciezer en nieuwe innovatievormen kunnen ontstaan. Maar ook legt het andere mogelijkheden bloot om kosten te besparen of marges te verrijken. En dat is nog maar een tipje van de sluier.

Geen hype, maar focus op uw business

Wij zien dat gebruik van Big Data werkt, maar alleen als u rationeel besluit waarvoor u het wilt inzetten. Daarom vermijden we de hype, en leggen we de focus op meerwaarde voor uw business. Dat doen we op de volgende manier:

  1. Identificeren van de uitdagingen waar uw organisatie voor staat en waar inzet van Big Data relevant is
  2. Passende strategie ontwerpen om de voordelen van Big Data te benutten en risico’s te beheersen
  3. Leren hoe Big Data te bemachtigen, interpreteren en de verkregen inzichten in resultaat om te zetten
  4. Ontwerpen en bouwen van duurzame Big Data oplossingen
  5. Beschermen en veilig stellen van uw waardevolle Big Data

Uw natuurlijke partner voor Big Data

Uw data, en ook Big Data, ontstaan niet vanzelf maar komen voort uit processen. Een belangrijk deel van ons dagelijks werk bij PwC, als accountants en adviseurs, is nu juist om (organisatie)processen en de onderliggende data te doorgronden en te optimaliseren. Dat maakt ons bij uitstek geschikt om bruikbare inzichten en dus waarde uit Big Data te halen voor goede strategische beslissingen.