Risk & Compliance

Geen succes zonder risico – dat weten we. Maar hoeveel risico hebt u nodig voor succes? De financiële crisis heeft ons geleerd dat verantwoorde risicobeheersing noodzakelijk is. Maar integraal en geïntegreerd risicomanagement is niet alleen noodzaak, het levert ook wat op. Het helpt u om proactief kansen te benutten op een verantwoorde manier. En het voorkomt onaangename verrassingen.

Risicomanagement prioriteit CEO

Uit onze 15e Internationale CEO Survey blijkt dat risicomanagement hoog op de CEO-agenda staat. Vanwege de eis tot meer transparantie van maatschappij en toezichthouders. Maar ook om snel te kunnen blijven reageren op verandering. De oude ‘afvinkbenadering’ van risico voldoet niet meer. Risicomanagement hoort nu thuis in de gehele value chain, geïntegreerd met prestatiemanagement.

Wij helpen u om risico om te zetten in waarde. Op een integrale en pragmatische manier, waarbij we uitgaan van uw bedrijfsdoelen, ambities en de vereisten uit wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld door risicomanagement in de planning- en controlcyclus in te bedden, maar ook door een cultuur van ethisch en risicobewustzijn te stimuleren. We passen daarbij technieken toe als scenarioanalyse, war gaming, risico-indicatoren en reverse stress testing.

Zo kunnen wij u helpen

 • Managing Regulatory Change
  Wanneer regelgeving grote impact op de business heeft, helpen we u hiermee omgaan. Bij het aanboren van nieuwe markten, bij wijzigingen in regelgeving en na inmenging van de toezichthouder.
 • Governance, Non-financial Risks, Control Frameworks & Change in control
  Stimuleren van risicobewustzijn, ontwerpen van risicostructuren en omgang met toezichthouders.
 • Risk Framework (ERM) & Performance Management
  Ontwerpen, inbedden en meetbaar maken van risicoframework, geïntegreerd met performance management.
 • Ondersteuning bij financieel risicomanagement
  We helpen bijvoorbeeld te voldoen aan Basel 3 en Solvency II en ondersteunen besluitvorming over risico en opbrengst onder andere met modellering.