Transfer pricing

Internationale belastingstructuren versterken

De omzet van de Europese chemie-industrie groeide continu tussen 1992 en 2004. Tegelijkertijd globaliseerde de sector en verschoof de markt naar China, India, Oost-Europa en Zuid-Amerika. Ook het merendeel van de Nederlandse chemiebedrijven opereert op internationaal niveau.

Transfer pricing

Met het oog op de globalisering van de chemiesector speelt transfer pricing een steeds grotere rol bij chemiebedrijven. Het aantal intercompany-transacties neemt snel toe en ze worden steeds complexer. Daardoor is het steeds moeilijker en tijdrovender om te voldoen aan transfer pricing regelgeving. Daarnaast neemt de lokale regelgeving toe en worden internationaal opererende bedrijven nauwlettender gevolgd door belastingautoriteiten.

Documentatieverplichting

Lokale belastingautoriteiten vrezen steeds meer dat multinationals winst verschuiven naar andere jurisdicties. Hierdoor is de laatste jaren in veel landen transfer pricing regelgeving geïntroduceerd of aangescherpt. In Nederland is de transfer pricing documentatieverplichting sinds 1 januari 2002 expliciet onderdeel van de Wet op de Vennootschapsbelasting. Ook veel andere landen hebben een documentatieverplichting ingevoerd. Soms zitten er boetes aan vast als bedrijven niet op tijd of onvolledig documenteren.

Gecoördineerde aanpak

PwC heeft een concept ontwikkeld om u optimaal te kunnen assisteren bij het voldoen aan documentatieverplichtingen. Global Core Documentation is een gecoördineerde aanpak om op een efficiëntie manier wereldwijde transfer pricing documentatie op te stellen. Wij zorgen voor een masterfile en coördineren de lokale aanvullingen uit de verschillende landen waar uw bedrijf actief is.

Strategische planning

U doet er verstandig aan transfer pricing mee te nemen als onderdeel van uw strategische planning. Functies, risico’s en immateriële activa verplaatsen binnen de waardeketen of tussen locaties kan belastingbesparing en efficiencyverbetering opleveren. PwC heeft hiervoor een concept ontwikkeld onder de naam Value Chain Transformation.

Wereldwijd netwerk

Voor PwC is het een uitdaging om u te helpen transfer pricing mee te nemen in uw strategische planning. Ons wereldwijde netwerk van transfer pricing specialisten helpt u graag overal ter wereld met het ontwikkelen van een optimaal transfer pricing systeem. Ook kunnen onze specialisten u helpen te voldoen aan documentatieverplichtingen, of met het oplossen van dubbele belasting als gevolg van een transfer pricing correctie.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Ontwikkeling en optimalisering van uw transfer pricing systeem
  • Expertise in transfer pricing procedures en systemen
  • Assistentie bij het voldoen aan documentatieverplichtingen
  • Reductie van het risico op dubbele belasting
  • Eén aanspreekpunt in een wereldwijd netwerk van specialisten