REACH

Met wie gaat u samenwerken?

De complexe milieuregelgeving van REACH heeft wereldwijde impact op zowel de chemische industrie als de afnemers van chemische stoffen, maar ook aan niet-chemische bedrijven en consumenten gaat REACH niet onopgemerkt voorbij. Verven en lakken, maar ook kinderspeelgoed, spijkerbroeken, cosmetica, bewerkt hout en verpakkingsmaterialen bevatten stoffen waarvoor de nieuwe regelgeving geldt. Niemand kan zich onwetendheid veroorloven, de chemiesector zeker niet en die is over het algemeen inhoudelijk goed voorbereid.

Effecten van REACH

REACH stelt dat een bedrijf de risico’s moet beheersen van alle chemische stoffen en preparaten die het produceert in hoeveelheden van meer dan 1 ton, in de EU importeert, verwerkt, gebruikt of distribueert. Impactstudies voorspellen kostprijsverhogingen en het rationaliseren van portfolio’s als markteffecten. Niet geregistreerde chemische stoffen aanbieden of verwerken na 2010 kan imago- en reputatieschade veroorzaken. Sommige grondstoffen verdwijnen uit de markt. Deze effecten zijn ook in de Chemie nog niet overal beheerst.

Strategische keuzes

Deze wetgeving dwingt u tot het maken van belangrijke strategische keuzes. U moet vrijwillig en verplicht samenwerken met keten en concurrenten. Om kosten beheersbaar te houden, moet u beslissen met wie u samenwerkt, hoe u dat organiseert en wie u eventueel zal vertegenwoordigen bij de registratie.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • PwC geeft u onafhankelijke ondersteuning
  • PwC adviseert en begeleidt op tactisch, operationeel en bedrijfseconomisch niveau bij een grondige voorbereiding op, de invoering van REACH
  • PwC biedt u diverse diensten om u te helpen met het implementeren van REACH, het samenwerken in consortia en de vertegenwoordiging bij de registratie.