Milieu- en veiligheidsregels

Voldoen aan milieu- en veiligheidsregels

Regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid staat bij ieder chemiebedrijf hoog op de prioriteitenlijst. De sector heeft lering getrokken uit incidenten uit het verleden en heeft de afgelopen decennia hard gewerkt aan verbetering op het gebied van arbeidsveiligheid en milieubescherming. Maar er is voldoende reden om deze onderwerpen doorlopend aandacht te geven.

Reach

Reach is zo’n reden. Dit Europese systeem van registratie, beoordeling en vergunningverlening ten aanzien van chemische stoffen zorgt er waarschijnlijk voor dat de grondstofprijzen stijgen. Volgens een schatting van het samenwerkingsverband van de chemische industrie in Nederland zal dit systeem de Nederlandse chemiebedrijven de komende elf jaar ongeveer 600 miljoen euro kosten.

Ontwikkelingen in het buitenland

Andere redenen om milieu en veiligheid hoog op de agenda te houden liggen in het buitenland. In China gelden bijvoorbeeld strengere regels voor buitenlandse bedrijven dan voor hun Chinese tegenhangers. In ontwikkelingslanden houdt het ontwerp van milieu- en veiligheidsregels gelijke tred met de ontwikkeling van de industrie. Wie zijn productie wil verplaatsen naar lagelonenlanden, krijgt daar in toenemende mate te maken met nieuwe regelgeving.

Concrete acties

Bij PwC Nederland werken vele specialisten. Zij combineren hun kennis op het gebied van de chemische industrie en wet- en regelgeving.  Ook hebben onze specialisten de kennis in huis om samen met u de milieu- en veiligheidsissues op uw prioriteitenlijst om te zetten in concrete acties.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Ondersteunen u bij het voldoen aan wet- en regelgeving
  • Advies bij het opzetten van een goede administratie
  • Controle of uw vergunningen kloppen