Fusies en overnames

Fusies en overnames als onderdeel van bedrijfsstrategie

Fusies en overnames waren jarenlang het medicijn dat de chemische industrie gezond hield. In de jaren ‘90 van de vorige eeuw was er zelfs sprake van een ware fusiekoorts. Na een paar rustige jaren is de fusieactiviteit nu weer aan het toenemen.

Schaalvoordeel

Bedrijven die zich met name richten op commodity chemicals hebben lage investeringskosten, maar ook kleine marges. Schaalvoordeel behalen is dan een manier om toch winstgevend te zijn. Bedrijven die zich met name richten op specialty chemicals hebben hoge Research & Development kosten. Dat is een risicovolle bedrijfsstrategie, maar daar staan hogere marges tegenover. Fusies of overnames zijn een manier om de gekozen bedrijfsstrategie door te voeren.

Motieven

In de chemische industrie passen veel bedrijven hun bedrijfsstrategie regelmatig aan, wat vaak gepaard gaat met fusies of overnames. Typisch voor de chemische industrie zijn transacties zoals acquisities, afsplitsingen, IPO’s en outsourcing. De motieven voor fusies en overnames in de chemiesector zijn helder:

 • Diversiteit aanbrengen
 • Kapitaalmarkten aanboren
 • Kosten op het gebied van Research & Development beperken
 • Kapitaal op een meer efficiënte manier inzetten
 • Samenwerking bij het betreden van nieuwe markten
 • Kostenreductie door afsplitsing van minder winstgevende bedrijfsonderdelen
 • Verruiming van productontwikkeling

Uw zakelijke doelstellingen bereiken

Bij PwC werken wereldwijd vele specialisten op het gebied van fusies en overnames. Zij delen hun kennis en leren van elkaars ervaringen. Onze Transactie Service Groep kan u helpen uw zakelijke doelstellingen te bereiken en uw return on capital te verbeteren. Dat doen ze door de kansen en risico’s van iedere deal bloot te leggen en door het transactieproces te bespoedigen.

Wat kunt u van PwC verwachten?

 • Advies bij het bepalen van een realistisch bod voor een transactie
 • Ondersteuning bij het inrichten van uw data room
 • Het uitvoeren van (vendor) due dilligence
 • Begeleiding bij het totale traject van fusie of overname