Actuele onderwerpen

De producten van de chemiesector zijn in alle facetten van het dagelijks leven terug te vinden, van shampoo tot autobumper. De afgelopen jaren groeide de chemische industrie doorlopend, ondanks toenemende concurrentie uit het buitenland en strengere regelgeving. Nieuwe regels zorgen voor meer administratieve lasten, maar bieden ook nieuwe kansen.

Voldoen aan milieu- en veiligheidsregels

Milieu- en veiligheidsregels hebben hoge prioriteit in de chemische sector. Reach, het nieuwe Europese systeem voor registratie van chemische stoffen, vormt een grote uitdaging voor chemiebedrijven. Ook in het buitenland neemt het aantal regels op het gebied van milieu en veiligheid toe.

Met wie gaat u samenwerken?

REACH schrijft u sinds 1 juni 2007 voor om chemische stoffen te registreren, informatie te delen, plus vrijwillige en verplicht samen te werken in de keten en de concurrentie. Voldoet u niet op tijd aan de verplichtingen dan dreigt financiële, maar vooral ook reputatieschade. Grondige kennis van uw producten en REACH verplichtingen is noodzakelijk om in de toekomst ongehinderd zaken te blijven doen.

Internationale belastingstructuren versterken

Door de globalisering van de chemiesector speelt transfer pricing een steeds grotere rol. Deze internationale intercompany-transacties lijken risicovol, maar bieden uw bedrijf ook nieuwe kansen. Die kansen benut u het best, als u transfer pricing opneemt in uw totale bedrijfsstrategie.

Fusies en overnames als onderdeel van bedrijfsstrategie

Of het nu is om diversiteit aan te brengen, om nieuwe kapitaalmarkten aan te boren of om de kosten te reduceren, fusies en overnames spelen al jaren een belangrijke rol in de chemiesector. Ze vormen tevens een goed middel om uw aangepaste bedrijfsstrategie te realiseren.

Kansen nastreven in nieuwe markten

De Europese Unie wordt groter en ook op andere continenten ontstaan nieuwe markten. In deze gebieden liggen tal van technologische en economische uitdagingen. Deze markten betreden is een uitdaging, bijvoorbeeld door strenge lokale regelgeving.

Voldoen aan Sarbanes-Oxley

Sinds januari 2006 moeten ook niet-Amerikaanse bedrijven met een beursnotering in de Verenigde Staten voldoen aan de Sarbanes-Oxley Act. Door te voldoen aan deze wet laat u zien dat uw bedrijf transparant en betrouwbaar is.